Om Sprogcenter Midt

På Sprogcenter Midt styrker og udvikler vi menneskers sproglige og almene kompetencer.
Vi styrker kommunikationen på arbejdspladserne og den enkeltes oplevelse af medborgerskab i Danmark.

Sprogcenter Midt er en selvejende institution, som arbejder uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.

Vi har mere end 25 års erfaring på uddannelsesområdet, og vi samarbejder med med mange forskellige kommuner på vores fire afdelinger i Horsens, Silkeborg, Skanderborg og Hedensted.

Vi er omkring 70 ansatte og underviser ca. 2.000 kursister om året.

Vi tilbyder

  • Danskundervisning/danskuddannelse til udenlandske medarbejdere, studerende og virksomheder
  • Erhvervsrettet danskuddannelse til flygtninge og familiesammenførte
  • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning
  • Sprogkonsulentydelser til virksomheder
  • Sprog- og kulturkurser til internationale studerende
  • IGU-forløb og -projekter
  • Særlige forløb for kursister med indlæringsvanskeligheder