Sprogcenter Midt i Horsens

Hovedkontoret for Sprogcenter Midt ligger i Horsens. Her har vi i en gammel fabriksbygning indrettet 3 etager med nye og indbydende undervisningslokaler og administration. Bygningen ligger tæt på banegården og busstationen.

Horsensafdelingen er vores største afdeling.

Vi har følgende faciliteter i Horsens:

  • Administration og reception
  • Vejledning
  • 2 studiecentre
  • Moderne IT-lokaler
  • Digitalt sproglaboratorium
  • Kursistkøkkener
  • Pausefaciliteter inde og ude, bl.a. en tag-terrasse
Om bygningen

Sprogcenter Midt har til huse i den tidligere Hede Nielsen Fabrik. Eftersom det er sprogcentrets opgave at undervise voksne udlændinge i bl.a. dansk kultur og historie, er det et privilegium at bo i en bygning, hvor historiens vingesus mærkes så tydeligt.

Hede Nielsen Fabrikken repræsenterer et fint eksempel på en industribygning, som i dag har fundet anvendelse inden for servicefagene. Bygningen gemmer på en historie fra industrisamfundet og har i tidens løb fungeret som tøjfabrik, cykel- og radiofabrik samt fjernsynsfabrik. Bygningen brændte i 1946 men blev hurtigt genopbygget. En del af fabrikken brændte igen i 1979 og derefter lukkede industriproduktionen helt. Senere blev bygningen renoveret og omdannet til at kunne huse servicevirksomheder.

Vi fortæller historien i en lille permanent museumsudstilling i bygningens foyer.