Når frivillige bidrager til kursisternes læring, lærer de selv hele tiden nyt

De frivillige er en fast del af hverdagen på Sprogcenter Midt, hvor de gør et helt uundværligt bidrag til at løfte en stor fælles opgave. Omkring 30 entusiastiske lokale borgere yder dagligt en vigtig indsats rundt på vores tre afdelinger ved at støtte op om kursisterne i deres arbejde med at lære dansk.

De frivillige kommer for at hjælpe og lære fra sig, men det er samtidig tydeligt, at de alle er drevet af lysten og viljen til også selv at lære nyt og lade sig inspirere. Det er denne motivation til både at give og modtage der gør deres indsats så væsentlig og værdifuld.

De deltager i samtalecaféerne, er med i studiecentret, hjælper kursisterne med at begå sig ift. det offentlige system, fungerer som individuel samtalepartner eller giver kursisterne ekstra støtte i undervisningen. Det har selvsagt stor værdi for kursisterne at få denne særlige opmærksomhed og ekstra hjælp til at lære sproget. De oplever mødet som autentisk, fordi det er båret af de frivilliges umiddelbare engagement og evne til at hjælpe.

Sprogcenter Midts frivillige gør også en stor forskel, når det handler om at møde og støtte udlændinge i falde til i Danmark. Det gælder, uanset om kursisterne er her for at arbejde for danske virksomheder, skal fungere som specialister i vores sundhedssystem, eller om de er flygtet fra krig og diktatur. ”Jeg er frivillig fordi jeg gerne vil give flygtninge noget som det offentlige ikke giver”, siger Peter. ”Og jeg oplever ofte en overvældende taknemmelighed tilbage”, fortsætter han.

Forleden var nogle af vores frivillige fra vores afdeling i Horsens mødt op for at ønske hinanden god jul, og det gav anledning til en lille snak om, hvad der driver dem i jobbet. Det er helt tydeligt, at de er meget åbne og nysgerrige over for andre mennesker og anderledes kulturer, og ser sprog som det der kan forbinde mennesker. ”Det er altid spændende at høre om, hvordan kulturen og samfundet er i de lande kursisterne kommer fra”, siger Bjarne som snart har været frivillig på Sprogcenter Midt i ni år. Ria, som har været her næsten lige så længe, er enig og fremhæver den centrale rolle som sproget har. ”Det er også altid spændende, hvordan man lærer sprog, og jeg har fået en god forståelse for, hvad kursisterne siger, selvom de ikke altid taler så godt dansk”.

Så for de frivillige er det en ægte ”win-win-situation” at støtte op om kursisterne på Sprogcenter Midt. Og stor tak for det❤.

687 550 Sprogcenter Midt