Sådan lærer du bedst dansk

Brug dine læringsmål aktivt

Læring er et nøgleord på Sprogcenter Midt. Sammen med dig vurderer vi løbende, hvad du skal lære, hvor langt du er, og hvordan du skal arbejde videre. Det er vigtigt for din læring, at du forstår dine mål og holder fokus på dem.

Brug læringscentret klogt

En del af vores undervisning foregår i et læringscenter. Her finder du lærere, som kan hjælpe dig, men du skal selv være aktiv og hele tiden vurdere, hvad du har brug for at træne. I læringscentret kan du arbejde alene eller sammen med andre.

Mød op til alle timer

Der er mødepligt til både undervisning og læringscenter. Hvis du har fravær, har vi pligt til at notere det og sende informationen til den kommune, der betaler for din undervisning.

Husk dit hjemmearbejde

Vi forventer, at du laver hjemmearbejde og arbejder med at lære dansk uden for skolen. I skolen lærer du, og uden for skolen træner du.

Hvis du har fravær i undervisningen, for eksempel hvis du er syg, skal du kigge på din undervisningsplan eller ringe til en holdkammerat, så du ikke kommer bagefter.