Nyhedsoverblik

Mentorforløb

Gai har haft stor glæde af mentorforløb

Sprogmentor-forløbene hos Sprogcenter Midt er resultatet af et samarbejde mellem sprogcentret og Horsens Jobcenter. Formålet er at hjælpe udlændinge med det danske sprog ude på arbejdspladsen, så de falder bedre og hurtigere til.

En af de arbejdspladser, der har haft glæde af forløbet, er Sundhedscafeen i Horsens Sundhedshus. Cafeen drives som en socialøkonomisk virksomhed under Dansk Flygtningehjælp, og gennem nogle måneder har sprogmentor og underviser Maria Bak Cota været fast ugentlig gæst i køkkenet for at hjælpe Gai fra Vietnam med de grundlæggende danske gloser.

-Vi tager udgangspunkt i de ord, hun skal bruge i hverdagen. Det kan f.eks. være grøntsagernes navne samt ordene på de ting, der er i køkkenet – f.eks. bord, kniv eller køleskab, forklarer Maria Bak Cota.

Køkkenleder Claus Brænder er glad for mentorordningen, der har betydet pæne fremskridt for Gai, der hjælper i køkkenet 10 timer om ugen.

-I begyndelsen kunne hun reelt ingen danske ord. Nu kan jeg give korte beskeder om arbejdet, og vi forstår hinanden lidt bedre. Der er ingen tvivl om, at mentorordningen er en god løsning, især for de udlændinge, der er mest udfordrede af det danske sprog, siger han.

Køkkenlederen mener, at den sproglige træning med Gai åbner gode perspektiver for hende:

-For mig er der ingen tvivl om, at Gai er kommet tættere på arbejdsmarkedet, f.eks. et job som køkkenassistent under særlige vilkår. De fremskridt, mentorordningen har givet hende, har klart øget hendes chancer, siger Claus Brænder.


apr, 2016