Om danskundervisningen

Er du ny i Danmark, har du ret til at deltage i gratis danskundervisning.

Vi tilbyder dig danskundervisning, som passer til dit niveau, din hverdag og dine ønsker for danskkundskaber.

Vi tilbyder danskundervisning dag, aften og lørdag – og også fleksibel onlineundervisning – hele året rundt. Se undervisningstiderne for din lokale afdeling af Sprogcenter Midt nedenfor.

Vi tilbyder alle nye kursister en samtale med en vejleder, som sikrer, at du får undervisning på den rette danskuddannelse og niveau.

Danskundervisningen er opdelt i tre danskuddannelser: DU1, DU2 og DU3. Hver danskuddannelse består af 5-6 moduler, og hvert modul afsluttes med en test. Det sidste modul afsluttes med Prøve i Dansk. Du finder information om reglerne for Danskuddannelse nederst på denne side.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at deltage i danskundervisning, er du velkommen til at kontakte vores vejledere.

Læs mere om danskuddannelserne 1, 2 og 3

Danskuddannelse 1

DU1 er for dig, der kun har meget lidt eller ingen skolebaggrund fra dit hjemland, og for dig, der ikke kender det latinske alfabet.

Mål
Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og deltage aktivt i det danske samfund. Du vil kunne klare dig i hverdagssituationer som fx når du køber ind, taler med personalet i skole og børnehave, går til lægen og taler med dine arbejdskolleger.

Undervisningen er mest mundtlig, men du skal også lære at skrive beskeder, udfylde blanketter og læse lettere tekster.

Moduler og eksamen
DU1 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2

DU2 er for dig, der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland.

Mål
Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og kan deltage aktivt i det danske samfund. Du vil desuden kunne deltage i kortere uddannelser og kurser. I undervisningen arbejder vi meget med det mundtlige, så du bliver god til at tale og forstå dansk i hverdagen. Du lærer også at skrive og læse lette tekster og beskeder og får et godt kendskab til Danmark og til den danske kultur og det danske arbejdsmarked.

Moduler og eksamen
DU2 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3

DU3 er for dig, der har en lang eller mellemlang uddannelse fra dit hjemland. Du har også et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog og kender til de grammatiske termer.

Mål
Målet er, at du kan klare dig enten på det danske arbejdsmarked eller gå videre i uddannelse.

I undervisningen på DU3 arbejder vi med alle de sproglige discipliner: Læse, skrive, tale og lytte. Herudover fokuserer vi på udtale og grammatik. I starten arbejder vi med helt basale emner for eksempel fra din hverdag. Senere diskuterer vi dagsaktuelle emner, ser film, læser avisartikler og så videre.

Moduler og eksamen
DU3 består af fem moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU3 afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3.

 

Studieprøven

Efter Prøve i Dansk 3 kan du søge optagelse på modul 6, som kan afsluttes med Studieprøven. Optagelse på modul 6 afhænger af dine karakterer ved Prøve i Dansk 3 og en vurdering af vejleder. Vi tilbyder prøveforberedende undervisning  “Bliv klar til Studieprøven”, hvor du afslutter med Studieprøven. Du kan også tilmelde dig Studieprøven som selvstuderende her.

Når du består Studieprøven, kan du søge om optagelse på en vifte af uddannelser i Danmark.

Danskundervisningen hører under loven om danskuddannelse i Danmark. Du skal være over 18 år og have et dansk cpr.nr. for at kunne modtage danskundervisning.

Derudover gælder:

  • Du har ret til gratis danskundervisning i op til 42 måneder (3½ år) inden for en 5-årig uddannelsesperiode.
  • Som ny i Danmark modtager du i din e-boks et brev fra din kommune om danskundervisning. Med brevet får du tildelt et klippekort til danskundervisning, og dine 42 måneder går i gang.
  • Inden du kan starte til danskundervisning, skal du betale et depositum på kr. 2.000.

Det er vigtigt, at du kontakter os senest 30 dage efter, at du har modtaget brevet fra kommunen.

De 42 måneder går i gang, når du har modtaget brevet. Du kan dog udskyde din start, hvis du ikke vil starte til undervisning med det samme. Du kan udskyde din start her.

Klippekort

Du får tildelt et klippekort på op til 6 klip, som styrer den tid, du har til rådighed for at fuldføre et modul.

Klippenes længde er:

Klip 1 Klip 2 Klip 3 Klip 4 Klip 5 Klip 6
4 mdr. 5 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 9 mdr.

Læs mere om klippekort

  • Dit klippekort aktiveres automatisk, hvis du ikke udsætter din start på dansk. Dette gælder også, hvis du ikke møder til undervisningen.
  • Når et klip er aktiveret, kan du ikke stoppe det. Det kører således videre, hvis du vælger at holde pause midt i et modul.
  • Når du har bestået en modultest, stopper klippet, og det næste klip aktiveres automatisk.
  • Du kan i løbet af din 5-års ret indlægge pauser fx til ferie, barsel m.m., men du kan kun holde pause mellem to moduler, dvs. straks efter bestået modultest.
  • Hvis du ikke når at bestå den afsluttende Prøve i Dansk indenfor det sidste klips varighed, har du ret til at gå til prøve ved førstkommende prøvetermin (maj/juni eller november/december).
  • Du kan følge dit klippekort med vores Sprogcenter Midt app.

Depositum

Depositum udgør kr. 2.000, som du skal betale, før du kan starte til dansk. Hvis du er au-pair, skal du ikke betale depositum. Depositum bevares, hvis du består dit modul indenfor de givne tidsrammer. 

Tidsrammerne på depositum er: 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6
6 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 9 mdr.