Om danskundervisningen

Danskundervisningen er opdelt i tre danskuddannelser: DU 1, DU2 og DU3. Hver danskuddannelse består af 5-6 moduler, og hvert modul afsluttes med en test. Det sidste modul afsluttes med Prøve i Dansk.

Det er vores vejleder, der vurderer hvilken danskuddannelse, der er passer til dig og hvilket modul du skal starte på.

Danskuddannelse 1

DU1 er for dig, der kun har meget lidt eller ingen skolebaggrund fra dit hjemland, og for dig, der ikke kender det latinske alfabet.

Læs mere

Mål
Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og deltage aktivt i det danske samfund. Du vil kunne klare dig i hverdagssituationer som fx når du køber ind, taler med personalet i skole og børnehave, går til lægen og taler med dine arbejdskolleger.

Undervisningen er mest mundtlig, men du skal også lære at skrive beskeder, udfylde blanketter og læse lettere tekster.

Moduler og eksamen
DU1 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2

DU2 er for dig, der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland.

Læs mere

Mål
Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og kan deltage aktivt i det danske samfund. Du vil desuden kunne deltage i kortere uddannelser og kurser. I undervisningen arbejder vi meget med det mundtlige, så du bliver god til at tale og forstå dansk i hverdagen. Du lærer også at skrive og læse lette tekster og beskeder og får et godt kendskab til Danmark og til den danske kultur og det danske arbejdsmarked.

Moduler og eksamen
DU2 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3

DU3 er for dig, der har en lang eller mellemlang uddannelse fra dit hjemland. Du har også et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog og kender til de grammatiske termer.

Læs mere

Mål
Målet er, at du kan klare dig enten på det danske arbejdsmarked eller gå videre i uddannelse.

I undervisningen på DU3 arbejder vi med alle de sproglige discipliner: Læse, skrive, tale og lytte. Herudover fokuserer vi på udtale og grammatik. I starten arbejder vi med helt basale emner for eksempel fra din hverdag. Senere diskuterer vi dagsaktuelle emner, ser film, læser avisartikler og så videre.

Moduler og eksamen
DU3 består af fem moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU3 afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3.

Studieprøven

Efter Prøve i Dansk 3 kan du søge optagelse på modul 6, som kan afsluttes med Studieprøven. Optagelse på modul 6 afhænger af dine karakterer ved Prøve i Dansk 3 og en vurdering af vejleder. Vi tilbyder prøveforberedende undervisning  “Bliv klar til Studieprøven”, hvor du afslutter med Studieprøven. Du kan også tilmelde dig Studieprøven som selvstuderende her.

Når du består Studieprøven, kan du søge om optagelse på en vifte af uddannelser i Danmark.