FVU-start og FVU-læsning

FVU-start og FVU-læsning er et gratis kursus for dig, der kan noget dansk, men gerne vil lære mere. Undervisningen tager udgangspunkt i det sprog, som du skal bruge på dit arbejde og i din hverdag.

FVU-start

FVU-start er for dig, der kan føre en samtale på dansk, men som mangler ordforråd og sproglig korrekthed.

På FVU-start lærer du mundtlig og skriftlig dansk, som er relevant for dig i din hverdag.

  • Du får et større ordforråd og en bedre udtale
  • Du lærer bogstavernes lyde og stavereglerne, og bliver bedre til at stave ord korrekt
  • Du læser og skriver små tekster

FVU-start er på 40-80 lektioner. Du kan fortsætte på FVU-læsning trin 1, hvis du består prøven på FVU-start.

FVU-læsning trin 1-4

FVU-læsning er for dig, der har bestået FVU-start eller har tilsvarende niveau. Du kan føre små samtaler på dansk og kan læse og skrive e-mails.

På FVU-læsning arbejder du især med at læse, skrive og bruge forskellige tekster, som er relevante for dig i din hverdag. Teksterne kan f.eks. være beskeder, breve, e-mails, blade og aviser, vejledninger eller tekster fra din arbejdsplads.

  • Du får et større ordforråd og bliver bedre til at formulere dig
  • Du lærer dansk grammatik, så du kan skrive mere korrekt
  • Du bliver hurtigere til at læse og til at forstå det, du læser
  • Du kan forberede dig til en uddannelse eller et kursus på dansk

Du begynder på det trin, der passer til dig. Hvert trin er på 40-80 lektioner, og du kan afslutte hvert trin med en trinprøve.

Flere muligheder med FVU-læsning

FVU-læsning trin 2
Du kan bruge trin 2 prøvebevis i en ansøgning om permanent opholdstilladelse.

FVU-læsning trin 4
Du kan søge om optagelse på en erhvervsuddannelse, når du har trin 4.
Du kan bruge trin 4 prøvebevis i en ansøgning om dansk statsborgerskab.

Vil du vide mere

eller tilmelde dig?

Før du kan starte på FVU, skal du til en lille test, som viser dit niveau.

Kontakt os her eller direkte hos:

HORSENS Din vejleder eller Lisa Jo Enevoldsen
SILKEBORG Anne Skjoldan
SKANDERBORG Laura Lemvig Krag

Vi tilbyder FVU-start og FVU-læsning på vores skoler i Horsens, Silkeborg og Skanderborg.