FVU-start og FVU-dansk

FVU-start og FVU-dansk er et gratis kursus for dig, der kan noget dansk, men gerne vil lære mere. Undervisningen tager udgangspunkt i det sprog, som du skal bruge på dit arbejde og i din hverdag.

FVU-start

FVU-start er for dig, der kan føre en samtale på dansk, men som mangler ordforråd og sproglig korrekthed.

På FVU-start lærer du mundtlig og skriftlig dansk, som er relevant for dig i din hverdag.

  • Du får et større ordforråd og en bedre udtale
  • Du lærer bogstavernes lyde og stavereglerne, og bliver bedre til at stave ord korrekt
  • Du læser og skriver små tekster

FVU-start er på 40-80 lektioner. Du kan fortsætte på FVU-dansk trin 1, hvis du består prøven på FVU-start.

FVU-dansk trin 1-4

FVU-dansk er for dig, der har bestået FVU-start eller har tilsvarende niveau. Du kan føre små samtaler på dansk og kan læse og skrive e-mails.

På FVU-dansk arbejder du især med at læse, skrive og bruge forskellige tekster, som er relevante for dig i din hverdag. Teksterne kan f.eks. være beskeder, breve, e-mails, blade og aviser, vejledninger eller tekster fra din arbejdsplads.

  • Du får et større ordforråd og bliver bedre til at formulere dig
  • Du lærer dansk grammatik, så du kan skrive mere korrekt
  • Du bliver hurtigere til at læse og til at forstå det, du læser
  • Du kan forberede dig til en uddannelse eller et kursus på dansk

Du begynder på det trin, der passer til dig. Hvert trin er på 40-80 lektioner. Du kan afslutte hvert trin med en trinprøve.

Inden start

Før du kan starte på FVU, skal du til en lille test, som viser dit niveau.

Med FVU-dansk kan du

  • bruge trin 2 prøvebevis i en ansøgning om permanent opholdstilladelse.
  • søge om optagelse på en erhvervsuddannelse, når du har trin 4.
  • bruge trin 4 prøvebevis i en ansøgning om dansk statsborgerskab.

Find vores FVU-tilbud her

Horsens

Skanderborg

Vil du høre mere?

Kontakt vores vejledere

7625 9925

HORSENS
Jette D. Nielsen

Laura Lemvig Krag

SKANDERBORG
Anne Skjoldan

Du kan læse mere om FVU på UddannelsesGuiden.dk