FVU-start og FVU-dansk

FVU-start og FVU-dansk er et gratis kursus for dig, der kan noget dansk, men gerne vil lære mere. Undervisningen tager udgangspunkt i det sprog, som du skal bruge på dit arbejde og i din hverdag.

FVU-start

FVU-start er for dig, der kan føre en samtale på dansk, men som mangler ordforråd og sproglig korrekthed.

På FVU-start lærer du mundtlig og skriftlig dansk, som er relevant for dig i din hverdag.

  • Du får et større ordforråd og en bedre udtale
  • Du lærer bogstavernes lyde og stavereglerne, og bliver bedre til at stave ord korrekt
  • Du læser og skriver små tekster

FVU-start er på 40-80 lektioner. Du kan fortsætte på FVU-dansk trin 1, når du består prøven på FVU-start.

FVU-dansk trin 1-4

FVU-dansk er for dig, der har bestået FVU-start eller har tilsvarende niveau. Du kan føre små samtaler på dansk og kan læse og skrive e-mails.

På FVU-dansk arbejder du især med at læse, skrive og bruge forskellige tekster, som er relevante for dig i din hverdag. Teksterne kan f.eks. være beskeder, breve, e-mails, blade og aviser, vejledninger eller tekster fra din arbejdsplads.

  • Du får et større ordforråd og bliver bedre til at formulere dig
  • Du lærer dansk grammatik, så du kan skrive mere korrekt
  • Du bliver hurtigere til at læse og til at forstå det, du læser
  • Du kan forberede dig til en uddannelse eller et kursus på dansk

Du begynder på det trin, der passer til dig. Hvert trin er på 40-80 lektioner. Du kan afslutte hvert trin med en trinprøve.

Inden start

Før du kan starte på FVU, skal du til en lille test, som viser dit niveau.

Med FVU-dansk kan du

  • bruge trin 2 prøvebevis i en ansøgning om permanent opholdstilladelse.
  • søge om optagelse på en erhvervsuddannelse, når du har trin 4.
  • bruge trin 4 prøvebevis i en ansøgning om dansk statsborgerskab.

Find vores FVU-tilbud her

Horsens

Herning

Skanderborg

Vil du høre mere?

Kontakt vores vejledere

7625 9925

HORSENS
Jette D. Nielsen
jette.n@sprogcentermidt.dk

Laura Lemvig Krag
laura.k@sprogcentermidt.dk

HERNING
Jeanette Jørgensen
jeanette.j@sprogcentermidt.dk

SKANDERBORG
Anne Skjoldan
anne.s@sprogcentermidt.dk

Du kan læse mere om FVU på UddannelsesGuiden.dk