Danskuddannelse

DU-Dansk er opdelt i tre danskuddannelser: DU 1, DU2 og DU3.
Hver danskuddannelse består af 5-6 moduler (se illustrationen), og hvert modul afsluttes med en test.
Det sidste modul afsluttes med en prøve (Prøve i Dansk).

Det er vores vejleder, der vurderer hvilken danskuddannelse, der er passer til dig og hvilket modul du skal starte på.

Læs mere om danskuddannelserne her:

DU1

DU1 er for dig, der kun har meget lidt eller ingen skolebaggrund fra dit hjemland, og for dig, der ikke kender det latinske alfabet.

Mål

Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og deltage aktivt i det danske samfund. Du vil kunne klare dig i hverdagssituationer som fx når du køber ind, taler med personalet i skole og børnehave, går til lægen og taler med dine arbejdskolleger.

Undervisningen er mest mundtlig, men du skal også lære at skrive beskeder, udfylde blanketter og læse lettere tekster.

Moduler og eksamen

DU1 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

DU2

DU2 er for dig, der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland.

Mål

Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og kan deltage aktivt i det danske samfund. Du vil desuden kunne deltage i kortere uddannelser og kurser. I undervisningen arbejder vi meget med det mundtlige, så du bliver god til at tale og forstå dansk i hverdagen. Du lærer også at skrive og læse lette tekster og beskeder og får et godt kendskab til Danmark og til den danske kultur og det danske arbejdsmarked.

Moduler og eksamen

DU2 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

DU3

DU3 er for dig, der har en lang eller mellemlang uddannelse fra dit hjemland. Du har også et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog og kender til de grammatiske termer.

Mål

Målet er, at du kan klare dig enten på det danske arbejdsmarked eller gå videre i uddannelse.

I undervisningen på DU3 arbejder vi med alle de sproglige discipliner: Læse, skrive, tale og lytte. Herudover fokuserer vi på udtale og grammatik. I starten arbejder vi med helt basale emner for eksempel fra din hverdag. Senere diskuterer vi dagsaktuelle emner, ser film, læser avisartikler og så videre.

Moduler og eksamen

DU3 består af fem moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU3 afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3.

Efter Prøve i Dansk 3 kan du søge optagelse på modul 6, som kan afsluttes med Studieprøven. Optagelse på modul 6 afhænger af dine karakterer ved Prøve i Dansk 3 og en vurdering af vejleder.

Når du består Studieprøven, kan du søge om optagelse på en vifte af uddannelser i Danmark.

Fleksible undervisningsforløb

Vi har hold på alle uddannelser og niveauer både dag, aften og lørdag.
Se vores tilbud her:

HORSENS

Dag Kl. 8.15-14.30 eller kl. 9.00-15.00
Aften Kl. 17.00-19.50
Lørdag Kl. 9.00-13.15

SILKEBORG

Dag Kl. 8.15-14.30
Aften Kl. 17.00-19.30
Lørdag Kl. 9.00-13.15

SKANDERBORG

Dag Kl. 8.30-14.45
Aften Kl. 17.00-19.30
Lørdag Henvises til Horsens

SCM BLENDED LEARNING

Tilbydes begyndere visiteret til Danskuddannelse 3.

Lær dansk på en innovativ og fleksibel måde, der veksler mellem:

  • Holdundervisning på sprogcentret: 1 aften pr. uge kl. 17.00-19.50
  • Individuel online-koncept: Svarende til 3 timer pr. uge

Alle deltagere får adgang til vores online-platform, hvor du kan:

  • Se lektionsplaner og opgaver for hver onlinesession
  • Aflevere ugens “hand’ins” og få individuel feedback fra din lærer
  • Lære dansk alene og sammen med andre i et engageret læringsfællesskab
  • Få adgang til et stort udvalg af supplerende materiale og relevante links

Kurset kræver, at du kan arbejde disciplineret og selvstændigt, men kræver ikke særlige IT-kompetencer – blot netadgang og pc eller tablet

Start: Februar og september 2020.

Regler for DU-Dansk
Læs her om Regler for DU-Dansk.

Erhvervsrettet curriculum
Vi har udviklet et unikt erhvervsrettet curriculum, som er gennemgående for alle tre danskuddannelser og som tager udgangspunkt i disse fire emner:

DU-Dansk modellen