Danskuddannelse – regler

Danskundervisningen hører under loven om danskuddannelse i Danmark.
For at modtage danskundervisning skal du være over 18 år og have et dansk cpr.nr.

Hvis du er ny i Danmark, kan du have ret til at få undervisningen betalt af den kommune, du bor i.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at deltage i danskundervisning, er du velkommen til at kontakte vores vejledere.

Er du udenlandsk arbejdstager, studerende, medfølgende ægtefælle, familiesammenført efter EU-regler eller au pair:

  • Du har ret til gratis danskundervisning i op til 42 måneder (3½ år) inden for en 5-årig uddannelsesperiode.
  • Du skal møde til undervisningen og deltage aktivt og lave dit hjemmearbejde.
  • Du får tildelt et klippekort, og du skal betale depositum (se mere nedenfor).
  • Som nyankommen i Danmark modtager du et brev i e-boks fra din kommune indenfor den første måned efter din registrering. Brevet fortæller om din ret til gratis danskundervisning i 5 år gældende fra den oplyste dato i brevet.

Det er vigtigt, at du kontakter os senest 30 dage efter du har modtaget brevet fra kommunen.

De 42 måneder går i gang, når du har modtaget brevet. Hvis du ikke vil starte til undervisning med det samme, skal du derfor udskyde din start  HER.

Læs mere om klippekort og depositum

KLIPPEKORT

Du får tildelt et klippekort på op til 6 klip, som styrer den tid, du har til rådighed for at fuldføre et modul.

  • Dit klippekort aktiveres automatisk, hvis du ikke udsætter din start på dansk. Dette gælder også, hvis du ikke møder til undervisningen.
  • Når et klip er aktiveret, kan du ikke stoppe det. Det kører således videre, hvis du vælger at holde pause midt i et modul.
  • Når du har bestået en modultest, stopper klippet, og det næste klip aktiveres automatisk.
  • Du kan i løbet af din 5-års ret indlægge pauser fx til ferie, barsel m.m., men du kan kun holde pause mellem to moduler, dvs. straks efter bestået modultest.
  • Hvis du ikke når at bestå den afsluttende Prøve i Dansk indenfor det sidste klips varighed, har du ret til at gå til prøve ved førstkommende prøvetermin (maj/juni eller november/december).
  • Du kan følge dit klippekort med vores Sprogcenter Midt app.

DEPOSITUM
Depositum udgør kr. 2.000, som du skal betale, før du kan starte til dansk. Hvis du er aupair, skal du ikke betale depositum.
Depositum bevares, hvis du består dit modul indenfor de givne tidsrammer. Tidsrammerne følger klippekortet, dog bortset fra modul 1 og modul 2, hvor tidsrammen er 6 måneder.

Har du ikke ret til gratis danskundervisning?

Kontakt vores vejledere
og hør om dine muligheder