Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning er et vigtigt støttefag for de kursister, som er ordblinde. Der er både fokus på at styrke deltagernes læse-/skrivefærdigheder såvel som på at sikre, at deltagerne bliver selvhjulpne i forhold til at bruge kompenserende hjælpemidler.

Undervisningssted

Vi tilbyder ordblindeundervisning i Horsens, Herning og Skanderborg.

Vi samarbejder med

Sprogcenter Midt har driftsaftale om ordblindeundervisning (OBU) med Horsens HF & VUC, Herning HF & VUC og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.