Kursister med indlæringsvanskeligheder

Kursister, der har en målbar progression og kan profitere af danskuddannelse, tilbydes danskundervisning på ordinære vilkår. Vi indplacerer kursisterne på hold, hvor der er plads til de individuelle læringsbehov og de særlige hensyn.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå målbar progression set i forhold til danskuddannelsens prøvekrav, går vi i dialog med kommunerne om hvilke indsatser, der bør sættes i stedet for.

Det er særlig tilrettelagt undervisning som:

  • tilpasses den enkelte kursists læringsformåen og tempo
  • tager udgangspunkt i kursistens specifikke læringsbehov
  • fokuserer på at fremme kursistens generelle livsduelighed
  • foregår i et trygt miljø med fokus på den enkelte kursists oplevelse af succes.

Disse forløb er tilkøb for kommunerne, fordi formål og indhold ikke er i overensstemmelse med Danskuddannelseslovgivningen.