IGU

Vi samarbejder med jobcentre og uddannelsesinstitutioner om at tilrettelægge uddannelsesplaner for IGU-elever. Vores viden og ekspertise udvikles kontinuerligt gennem deltagelse i et østjysk IGU-netværk, der mødes kvartalsvist.

Uddannelsesplanen kan sammensættes af danskundervisning (DU) FVU, AMU, AVU og HF.

IGU-eleven skal tilbydes, hvad der svarer til 100 dages uddannelse i løbet af den 2-årige IGU-periode. Heraf skal noget tilrettelægges som AMU-undervisning. For IGU-elever med bestået Prøve i Dansk skal AMU-delen være min. 40 dage (8 uger).

Vi tilbyder sparring og erfaring i forhold til tilrettelæggelse af uddannelsesplanen.

Det er vores erfaring, at….

  • gode danskkundskaber er en kompetence, som skal udvikles. Mange IGU-elever starter fra et lavt niveau.
  • gode danskkundskaber er forudsætning for at deltage i AMU, FVU og AVU.
  • danskundervisning skal sikre fokus på bredt og dybt ordforråd, sproglig korrekthed, læse og skrivekompetencer.
  • danskundervisning skal være erhvervsrettet – både et organisatorisk og indholdsmæssigt samspil med virksomhederne.
  • danskundervisning kan med fordel være den røde tråd gennem hele IGU-forløbet: Kontinuerlig tilegnelse og langsigtet perspektiv.

Vi har gode erfaringer med at tilbyde fleksibel tilrettelæggelse af danskundervisningen, på eksempelvis brancherettede hold, særlige IGU-hold, kombination af danskundervisning i arbejdstiden og i fritiden samt undervisning, der skal klæde IGU-eleverne på til bestemte AMU-kurser.

Vi er i tæt samarbejde med jobcentre om at levere dokumentation til VITAS på tilbudt undervisning ved IGU-forløbets afslutning.

Kontakt gerne vores erhvervsafdeling

  • For sparring omkring tilrettelæggelse af uddannelsesplaner
  • For idéudvikling omkring IGU-projekter
  • For vurdering af sproglige kompetencer og sprogligt potentiale hos potentielle IGU-elever
  • For dokumentation af tilbudt undervisning undervejs og ved afslutning af IGU-forløb