FVU

FVU-start, FVU-dansk og FVU-matematik er et vigtigt supplement til de borgere, der har tid og lyst til at udbygge deres undervisningstilbud udover danskuddannelse, og til de borgere, der ønsker at udvikle deres sproglige kompetencer efter udløb af deres danskuddannelsesret.

På FVU er der fokus på at højne deltagernes almene færdigheder indenfor læsning/skrivning, regning eller mundtlighed. Undervisningen tilrettelægges i henhold til de behov, deltagerne på kurserne har i hverdagen.

  • Et FVU-kursus er et fuldt statsfinansieret tilbud for borgere på ydelse, der frivilligt går til undervisning
  • Et FVU-kursus finansieres af kommunen for borgere på ydelse, når disse henvises af jobcentret som led i deres jobplan

Vi tilbyder

Sprogcenter Midt tilbyder FVU-start (særligt for tosprogede), FVU-dansk og FVU-matematik som dag- og aftenhold i alle afdelinger.

Herudover tilbyder vi FVU-engelsk og FVU-digital i samarbejde med virksomheder, enten som virksomhedsforlagt undervisning eller i en af vore afdelinger.

Vi samarbejder med

Sprogcenter Midt har driftsaftale om FVU-undervisning med Horsens HF & VUC, Herning HF & VUC og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.