Nyhedsoverblik

Klar til Uddannelse

Over 60 unge er Klar til Uddannelse

Lige efter nytår påbegynder Sprogcenter Midt det nye uddannelsesforløb for unge, Klar til Uddannelse. Det er målrettet de 18- til 24-årige og vil kombinere undervisning i primært dansk med flere længerevarende praktikforløb i lokale virksomheder.

Formålet er at styrke de unges forbindelse og kendskab til det danske arbejdsmarked, og samtidig give dem redskaber til at tage ansvar for deres eget liv, så de kan fungere i det danske samfund. Her spiller praktikperioderne en vigtig og bærende rolle, siger projektleder Peter Ridder-Jensen:

-De unge har typisk brug for at tale og forstå dansk bedre, og de har brug for hjælp til at komme videre med enten en uddannelse eller et job. Her er praktikforløbene meget vigtige, og vi er i fuld gang med at skaffe praktikpladser, så omverdenen kommer med ind på uddannelsen. Før praktikken introducerer vi de unge til arbejdsmarkedet og de regler og forventninger, de kommer ud til. Mange af dem skal vænne sig til det flade danske hierarki, hvor vi typisk er meget jævnbyrdige med chefen – men de skal også lære, at en chef engang imellem virkelig er chef, siger han og tilføjer, at det nye KTU-forløb ligger direkte i tråd med den nye lovgivning på området, som netop har som mål at få de unge ud i praktik på virksomhederne.

Kursisterne kommer ud til både private og offentlige virksomheder af forskellige størrelser. Nogle af kursisterne vil undervejs komme på brobygningsforløb på VUC eller sosu-uddannelsen.

Tid til at kende hinanden

Virksomhederne har taget godt imod det nye forløb og forespørgslerne om praktikpladser. Især fordi praktikforløbene nu bliver af 13 ugers varighed – det giver praktikanten og virksomheden god tid til at lære hinanden at kende, så begge parter får mere ud af det.

-Jo mere, de unge ved om arbejdsmarkedet, jo bedre valg kan de træffe for fremtiden. Desuden har vi et fag, der hedder ”Ansvar for eget liv”, hvor de arbejder med sig selv og de udfordringer, de kan blive stillet overfor i hverdagen, forklarer Peter Ridder-Jensen.

De unge på KTU er fra 18 til 24 år og kommer fra Horsens, Skanderborg og Odder kommuner. De har alle gennemført modul 1, men har i øvrigt vidt forskellige forudsætninger. Deltagerantallet kan endnu nå at vokse, men et stykke over 60 unge kursister møder op i sprogcentrets afdeling på Godsbanegade i Horsens den 3. januar.

Den nye uddannelse begynder med seks ugers skoleforløb. Fra uge 7 begynder det første praktikforløb. Hvert praktikforløb er på 13 uger med 15 timers praktik om ugen, og i løbet af KTU-forløbet skal kursisterne ud i tre praktikperiode. Et fuldt forløb på KTU varer 63 uger.


dec, 2016