Sådan arbejder vi

Det faglige

Sprogcentrets pædagogiske fundament er synlig, målstyret læring. Vi underviser efter curriculum, der er bygget op omkring tydelge læringsmål, evalueringsopgaver og individuel, formativ feedback.

Kursisterne skal vide, hvad deres mål er, hvor de er nu, og hvad deres næste skridt er. Alle kan lære, og barren sættes højt. Kursisterne trænes til at blive evalueringskompetente og have medansvar for deres egen læreproces. På den måde skabes de bedste resultater.

På sprogcentret er vi optaget af virkning. Alt virker, men noget virker bedre end andet. Hvordan får vi skabt mest mulig læring for den enkelte kursist? Hvordan finder vi de bedste metoder og deler dem med hinanden? Hvordan måler vi virkning og læring? Disse spørgsmål er styrende for vores pædagogiske udvikling, for videndeling og for den kvalitetssikring, der ligger bag.

Alle vores undervisere skal gennemføre uddannelsen Underviser i Dansk Som Andetsprog, enten inden ansættelse eller inden for de første tre års ansættelse. Uddannelsen er kompetencegivende og lovpligtig. Sprogcenter Midt refunderer gebyret for det fjerde modul, når uddannelsen er afsluttet og diplomet modtaget. Vi tilbyder løbende opkvalificering og udvikling af vores medarbejdere for at fastholde vores høje faglighed.

Det interne kursusprogram, som tilbydes til alle undervisere, indeholder altid helt relevante og interessante emner som fx ordforrådstilegnelse, undervisning af traumatiserede flygtninge, synlig læring, feedback og læringsmål, mål effekt eller arabisk for begyndere.

Arbejdsmiljøet og samarbejdet

Et godt samarbejde er vigtigt for den enkeltes trivsel. Vi passer på hinanden i en travl hverdag og samarbejde er et nøgleord – mellem medarbejdere og leder og mellem de enkelte medarbejdere.

I en stor virksomhed kan det være svært at have øje for den enkelte, men vi bestræber os på at hvert enkelt skal trives, både som enkelt individ og som del af et team og en organisation, hvor vi kærer os om hinanden. Vi har et velfungerende arbejdsmiljøudvalg, der tager sig af arbejdsmiljøet på organisationsplan, og vi prioriterer bekymringssamtaler og trivselssamtaler med den enkelte medarbejder højt.

Vores undervisere er organiseret i makkerpar og selvstyrende teams.

Det internationale miljø

Hos os møder du motiverede kursister fra hele verden. Mangfoldigheden høres i klasseværelser, på gange og i studiecentre, hvor det summer af alverdens sprog. Vi møder hinanden med respekt, tolerance og engagement. Det smitter – og danner basis for en god læring.