Mød Sprogcenter Midt

Kunne du tænke dig at arbejde i en spændende organisation, hvor nøgleværdierne er respekt, udvikling og arbejdsglæde?

Vi tror på at disse værdier sammen med vores høje grad af faglige kompetencer er fundamentet for, at vores kursister bliver dygtige til dansk og falder godt til i det danske samfund.

Vi underviser rigtig mange kursister i dansk hvert år. Det stiller store krav til os som organisation og til vores dygtige stab af undervisere.

Vores kursister er arbejdskraftindvandrere, primært fra Østeuropa, studerende fra VIA University College, flygtninge og familiesammenførte.

Du kan læse mere her om vores værdier og vision og du kan møde nogle af vores kolleger, som fortæller om deres arbejde, og hvorfor de er glade for at være en del af Sprogcenter Midt.