Nyhedsoverblik

IGU er godt – men…

Der er mange fordele ved at være i IGU-forløb. Men der er også torne på roserne.

Det fortalte 12 IGU-medarbejdere i Skanderborg, da de forleden fik besøg af projektleder Finn Rasmussen fra Dansk Arbejdsgiverforening. Han rejser i disse måneder rundt til IGU-medarbejdere over hele landet for at samle erfaringer og input til den fremtidige indsats på området – typisk besøger han medarbejderne ude på deres arbejdsplads, men denne fredag tog han altså turen til Sprogcenter Midts afdeling i Skanderborg for at møde et hold midt i deres danskundervisning.

Deltagerne på holdet dækker et bredt felt af arbejdsmarkedet; fra børnehaver over rengøring og kantine til lagerarbejde og blikkenslager. De spænder bredt i danskniveau, og det er det muliges kunst at give dem det helt rigtige dansktilbud. IGU-deltagerne havde ikke svært ved at svare, da Finn Rasmussen spurgte om det mest positive ved at komme i gang med en IGU:

-Det er dejligt at komme ud og arbejde og møde danskere. Vi taler dansk på jobbet og tjener penge, lød det hele bordet rundt.

-I forvejen havde jeg arbejdet som blikkenslager i mit hjemland. Nu har jeg været på flere kurser og fået beviser – og må køre gaffeltruck. Det kan jeg helt sikkert bruge i fremtiden, fortalte Orhan, der er i praktik hos en blikkenslager i Låsby.

For Hanadi, der er i praktik som pædagogmedhjælper, rummer arbejdsdagen også et andet perspektiv:

-Jeg synes, det fungerer bedst, når jeg bare kan passe mit arbejde og ikke tænke så meget over alle de regler, der er i Danmark, sagde hun.

Finn Rasmussen har besøgt masser af IGU-forløb landet rundt, bl.a. kvinderne i IGU-forløb på plejehjem i Odder Kommune, hvor Sprogcenter Midt også underviser i dansk. Alle steder oplever han, at IGU-medarbejderne har stort behov for dansk og han roser gerne Skanderborg Kommune bl.a. for de værktøjer og små ”ordbøger”, medarbejderne får med ud i praktikken. Samtidig påpeger Finn Rasmussen, at der er stor forskel på de enkelte kommuner.

Da deltagerne fik lejlighed til at tale om de ting, der kan frustrere dem, var de meget enige: Lønnen og det faktum, at de på nogle områder ikke er helt ligestillede med f.eks. danske elever. Samtidig har de alle et mål om fast ansættelse eller videre uddannelse med tiden, og vejen hen til målet kan føles lang.

-En lære af hele min rundtur er, at jobcentrene kan gøre mere for at forklare de økonomiske realiteter og konsekvenser for de kommende IGU-medarbejdere, siger han. Han har dog fået positive tilbagemeldinger fra virksomhederne rundt om i landet:

-Generelt er IGU-medarbejderne gode og stabile medarbejdere. Den største udfordring er, at de ikke er så selvkørende, som danske ansatte generelt er, forklarede Finn Rasmussen, som havde en opfordring med til de 12 kursister i Skanderborg:

-Brug det netværk, I har fået på arbejdspladsen, til at skabe kontakter til andre arbejdspladser. Mange job i Danmark bliver besat gennem netværk, så et stærkt netværk vil gøre det langt lettere at få job bagefter. Og husk endelig også at få en udtalelse med fra jeres arbejdsgiver – den kan vise sig meget vigtig, sagde projektlederen.

 

IGU er en to-årig grunduddannelse for voksne flygtninge og deres ægtefæller. Uddannelsen kombinerer arbejde og danskundervisning. Medarbejderne skal i løbet af to år bl.a. gennemføre 20 ugers uddannelse af 37 timer – ud over sprogundervisning kan det fx være AMU-kurser og anden voksenundervisning.

Finn Rasmussen, Dansk Arbejdsgiverforening

Skal vi også skræddersy danskundervisning til dine medarbejdere?

Kontakt Elna Leth Pedersen

Afdelingsleder Sprogcenter Midt Erhverv

  • Telefon: 29113260
  • Mail: elna.p@sprogcentermidt.d

apr, 2018