Visionen, der udfordrer os

  • Vores opgaveløsning og kvalitet er præget af et gennemgribende fokus på læring og resultater. Vores faglige profil er skarp og rodfæstet og bygger på målstyrede curricula og principperne for synlig læring.
  • Vores kursister anvender den nyeste læringsfremmende teknologi.
  • Vi har driftsaftaler med de fire nuværende kommuner, fordi vi sikrer disse kommuner en optimal opgaveløsning, den rette balance mellem konkurrencedygtig kvalitet og pris samt mest mulig merværdi. Vores ydelser efterspørges derudover af virksomheder både i og uden for vores geografiske dækningsområde.
  • Vi er en attraktiv, udviklende og lærende arbejdsplads for medarbejdere og beskæftiger og tiltrækker derfor resultatorienterede medarbejdere, som trives i en udfordrende verden.
  • Vi har en ledelse, der sætter tydelige mål, har høje forventninger til både kursister, lærere og sig selv, og som er optagede af og i dialog med lærerne om deres virkning på kursisternes læring.
  • Vores synlighed er høj og vores image positivt takket være en markedsføring, der hele tiden justeres til nye kundegrupper og ydelser, og et stærkt lokalt netværk og samarbejde
  • Vi øver stor indflydelse på de politisk bestemte grundvilkår, og vi bidrager aktivt til forskning inden for dansk som andetsprog.