Sprogcenter Midt skaber læring til en verden i bevægelse

Vi gør os hver dag umage for at gøre Sprogcenter Midt til et godt sted at lære, og til et godt sted at være. Og vores kursister er heldigvis meget tilfredse, også når vi sammenligner os med andre sprogcentre. Læs mere om vores undersøgelse af kursisternes tilfredshed.

Tilfredse kunder og samarbejdspartnere

Vi har mange samarbejdspartnere både kommuner, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som har behov for danskundervisning til deres borgere, medarbejdere og studerende. Vi ønsker at levere de bedst mulige løsninger og en professionel danskundervisning til deres behov.

Det siger vores kommunale samarbejdspartnere om os:

  • 93% er tilfredse eller meget tilfredse med vores undervisningstilbud
  • 80% betragter sprogcentret som meget samarbejdsvillige
  • 94% betragter sprogcentret som en pålidelig eller meget pålidelig samarbejdspartner
  • 80% er meget tilfredse med den service sprogcentret leverer

Læs om tilfredsheden blandt vores erhvervskunder her.

Vi gør en forskel

  • for vores kursister, fordi vi skaber sammenhæng mellem læring, arbejde og medborgerskab i et motiverende og fagligt udfordrende læringsmiljø
  • for erhvervslivet, fordi vi tilbyder en målrettet og fleksibel opkvalificering af medarbejdere
  • for vores kommuner, fordi vi er en professionel samarbejdspartner, der leverer effektiv undervisning til konkurrencedygtige priser

Vores pædagogiske platform er ‘Synlig Læring’ og ‘Curriculum’

Vi har høje forventninger til alle vores kursister, og vi betragter det at lære et nyt sprog som hårdt arbejde. Derfor holder vi et skarpt fokus på læreprocesser og læringsresultater.

På Sprogcenter Midt tror vi på, at synlighed fremmer læringen. Vores pædagogiske fundament er ‘Synlig Læring’ og ‘Curriculum’.

Læs mere her om vores pædagogiske fundament

I arbejdet med synlig, målstyret læring og curriculum sætter vi fokus på tydelige læringsmål, evaluering for læring og formativ feedback til den enkelte kursist.

Kursisterne skal altid vide, hvad der er deres mål, hvor de er nu og hvad deres næste skridt er. Alle kan lære mere og barren sættes højt. Kursisterne trænes til at blive evalueringskompetente og have medansvar for deres egen læreproces. På den måde skabes de bedste resultater.

Curriculum på Sprogcenter Midt deler hvert modul op i 3-5 emneforløb, der hver varer ca. 5 uger. Hvert emneforløb har veldefinerede læringsmål og afsluttes med en evaluering af den enkelte kursist på baggrund af disse. Herpå giver læreren kursisten individuel feedback. Forud for hvert modul lægges en undervisningsplan, således at kursisterne ved, hvilke emneforløb de skal igennem og hvornår der er evaluering, feedback og modultest.

Vores pædagogiske platform er udviklet på baggrund af professor John Hatties internationale forskning.

Model for læringsforløb på danskuddannelserne:

Læringsforløb på danskuddannelserne

Vores organisation

Sprogcenter Midt er en selvejende institution, som arbejder uafhængigt af politiske og økonomiske interesser.

Vi har mere end 25 års erfaring og leverer danskundervisning til 10 forskellige kommuner på 3 sprogcentre. Vi er ca. 70 ansatte på sprogcentret og vi underviste knap 2.600 kursister i 2018.

Se organisationsplan