Kursistfakta

På Sprogcenter Midt underviste vi  3.500 kursister i 2017. Kursisterne kommer fra mere end 90 forskellige nationer og er bosat i 10 forskellige kommuner i det midtjyske. De kommer til Danmark for at arbejde, studere eller for at leve. Fælles for dem alle er deres store ønske om og motivation for at lære dansk.

Kursisternes tilfredshed er vigtig for os. Og de er heldigvis meget tilfredse.

Når vi sammenligner os med en række øvrige sprogcentre har vores kursister en markant bedre tilfredshed med alt lige fra faciliteter og medarbejdere til undervisningen indhold og tilrettelæggelse.

Undersøgelsen er gennemført i feb/marts 2018 i samarbejde med seks andre sprogcentreSe hele undersøgelsen her.

Tallene for flygtninge i nedenstående tabeller omfatter i denne sammenhæng flygtninge, som er omfattet af integrationsprogrammet og som modtager integrationsydelse fra kommunen.

De 5 største nationaliteter blandt kursisterne

 Syrien  29%
 Rumænien  12%
 Polen  10%
 Litauen  4%
 Eritrea  4%

Kursistfordeling på de tre danskuddannelser

Alle kursister
 DU1  23%
 DU2  46%
 DU3  32%

Kursistfordeling i vores afdelinger

2013
kursister
i alt
2014
kursister
i alt
2015 
kursister
i alt
2016
kursister
i alt
2017
kursister
i alt
 Horsens  1.516  1.790  1.974 2.005  1.658
 Skanderborg 277 321 449 536 513
 Odder 113 164 221 235 173
 Silkeborg 521 641 799 886  860
 Samsø 67 73
 I alt  2.628  3.110  3.776 3.971  3.174