Hvorfor være frivillig?

Som frivillig på sprogcentret gør du en stor forskel for vores kursister. Vores kursister kommer fra hele verden og kan være flygtninge, internationale arbejdsmigranter, studerende eller au pairs.

Du er en værdifuld medspiller på kursisternes vej ind i det danske samfund. Du er med til at styrke kursistens danskkundskaber og øge hans eller hendes viden om Danmark generelt. Men du vil også selv få gavn af at være frivillig – det er den erfaring, mange andre har gjort sig. Du kommer til at lære noget nyt, udvikle dine kompetencer og udvide dit netværk.

Søger du uddannelse eller job, kan det at have frivilligt arbejde på sit cv fx vise, at du er et engageret menneske, eller at du har praksiserfaring inden for et bestemt område. Og ikke mindst er frivilligt engagement en enestående mulighed for positivt samvær og gode oplevelser med andre mennesker – og dem er der rigtig mange af på et multikulturelt sted som Sprogcenter Midt.

 

De vigtigste kompetencer hos vores frivillige:
  • stiller gode aktiverende spørgsmål, så kursisterne får talt mest muligt i tiden sammen med dig.
  • bidrager med god energi, nærvær, åbenhed og evne til at lytte.
  • er nysgerrige efter at møde mennesker fra andre dele af verden.
Hvordan du kan være frivillig

Vores frivillige bruger typisk 1-2 timer om ugen til at tale med vores kursister. Der er flere måder at være frivillig på hos os.

Frivillig i læringscenter

Du kan være frivillig i et af vores læringscentre. Som frivillig i et læringscenter får du ikke en fast samtalepartner, men møder derimod mange forskellige kursister fra mange forskellige lande, som har brug for at tale dansk. Det er læreren i læringscentret, der sammen med dig finder ud af, hvad der lige er behov for på den pågældende dag eller du kan selv vælge at ’floate rundt’ mellem kursisterne og finde nogle der har brug for hjælp. Det vil typisk være en-til-en samtaler om de emner, som kursisterne lige nu er i gang med at lære om. Du vil blive tilknyttet et bestemt læringscenter i et bestemt tidsrum 1-2 gange om ugen typisk 1-2 timer.

Samtalecafé

I læringscentret forsøger vi også at etablere en hyggelig samtalecafé, hvor en eller flere frivillige sidder med kaffen klar og taler med kursister. Samtalecaféen er fastlagt på et bestemt tidspunkt ugen, men afhænger af om der er frivillige, der ønsker at deltage.

Fast samtalepartner

Du kan blive matchet med en bestemt kursist, typisk for et halvt år ad gangen. Første møde arrangeres af frivilligkoordinatoren og herefter aftaler I selv, hvornår I kan mødes. Typisk mødes I 1-2 timer en gang om ugen. Vi anbefaler at I, hvis muligt, mødes i læringscentertiden, da den frivillige så ikke risikerer at gå forgæves, hvis kursisten aflyser i sidste øjeblik eller glemmer aftalen. I det tilfælde vil der være andre kursister at tale med i læringscentret.

I bestemmer selv, hvad I vil tale om. Der kan tales om mange forskellige emner afhængig af, hvad kursisten har brug for. Det kan være samtale om kursistens hjemland, aktuelle begivenheder i verden eller i Danmark, om danske samfundsforhold og foreningsliv, om jobsøgning eller helt andre hverdagsting. Det kan også være, at kursisten har brug for hjælp til at læse og forstå breve fx fra danske myndigheder.

Frivillig faglig mentor

Har du lyst til at bruge din faglighed og hjælpe en udlænding med at forberede sig til det danske arbejds-marked? Så er det en mulighed at blive mentor for en udlænding med en lignende faglig baggrund. Det kan være meget svært for en udlænding at lære de specifikke fagudtryk på dansk, så det vil blandt andet være mentorens opgave at støtte i forhold til det faglige ordforråd og den specifikke arbejdsmarkedskultur, og evt. etablering af et netværk etc. Vi forsøger at lave det bedste match mellem dig og vores kursist.

Du og kursisten aftaler selv hvor ofte, hvor længe og hvor I vil mødes. Du bedes holde din frivilligkoordinator orienteret om, hvordan det går og hvis du støder på problemer i forløbet.


Kontakt vores frivilligkoordinatorer

Send os en mail, hvis du er interesseret i at høre mere om frivilligarbejdet i en af vores afdelinger.

Horsens

Mette Olesen Kyed
Mail: mette.k@sprogcentermidt.dk

Silkeborg

Sofie Grods Hansen
Mail: sofie.h@sprogcentermidt.dk

Skanderborg

Dorte Strandgaard
Mail: dorte.s@sprogcentermidt.dk