Nyhedsoverblik

Helt okay at blive klogere

At komme på kursus i dansk og matematik giver mod på at lære endnu mere. Sådan lyder konklusionen fra tre af de medarbejdere, som netop har været på 14 dages kursus i dansk og matematik under Sprogcenter Midt Horsens og Horsens HF og VUC.

Medarbejderne er alle ansatte som sosu-hjælpere eller –assistenter, i kantine eller i rengøring i Horsens Kommune, og forud er gået en omfattende screening af de ansatte for at finde de medarbejdere, der ville få størst udbytte af kurset.

En af dem er Maria Jensen, der er sosu-hjælper og nattevagt på Tamdrup Plejecenter. Hun er ordblind og har derfor også fået særlig ordblindeundervisning i løbet af kurset, men har også altid haft det svært med matematik.

-For mig er det en gave at prøve det af. Matematik har altid fået mig til at bakke langt væk, men nu har jeg fået nogle redskaber at arbejde med, så jeg ikke er så bange for det mere, siger Maria, der faktisk ikke vidste, at hun var ordblind før screeningen.

-I mit tilfælde er det mest sprogforståelsen, der giver problemer, og det skal jeg selvfølgelig arbejde videre med, siger hun.

De tre medarbejdere er glade for muligheden for at blive bedre, og deres nye viden er absolut vigtig i hverdagen, siger Heidi Mott, der er udkørende sosu-hjælper fra Præsthøjgården. Hun er ordblind, men screeningen viste også, at hun trænger til et løft i matematikken.

-Egentlig har jeg altid troet, at jeg var lidt ”dum”, men nu har jeg forstået nogle helt grundlæggende ting meget bedre – faktisk så godt, at jeg helt privat har fået en bedre aftale med banken, siger Heidi med et grin og fortsætter:

-I hverdagen kommer der flere og flere krav til dokumentation, så det er vigtigt, at jeg kan skrive korrekt og forståeligt. Her på kurset har jeg fået nogle værktøjer, f.eks. CD-Ord, som er et rigtigt godt hjælpemiddel, når jeg skriver. I dag får jeg gerne en kollega til at tjekke teksten, inden jeg skriver ind i journalen, og det tager ekstra tid. Derfor håber jeg meget, at kommunen vil investere i de rigtige hjælpemidler, for det ville hjælpe mange andre end mig, siger Heidi Mott.

Kurset har også haft stor værdi for udlændinge, der har lært dansk som andetsprog – f.eks. Jaypee Hoffmann, der er sosu-assistent i Malteriet på Ceres Centret.

-Bare at få genopfrisket en del af min danskundervisning har været godt for mig. Især at skrive har været svært for mig, bl.a. ved vores dokumentationer, og her har kurset allerede hjulpet mig på vej, siger Jaypee, som har en anbefaling til efteråret, når yderligere 600 skal screenes før de næste kurser:

-Det ville være rart med lidt flere fagord i danskundervisningen og få nogle opgaver, som handler lidt mere om mit arbejde, siger hun.

Alle tre tager tilbage på jobbet som tilfredse ambassadører for kurset:

-Nogle gange holder man sig lidt tilbage fra det, der er svært. Her har jeg lært, at det er rigtig godt bare at kaste sig ud i det, siger Maria Jensen.

Fra venstre: Maria Jensen, Jaypee Hoffmann og Heidi Mott.

Kort om kurserne

Kurserne er en del af en større indsats for at opkvalificere medarbejdernes kompetencer i dansk og matematik, som Sundhed og Omsorg i Horsens Kommune har sat i gang.

I løbet af 2018 vil 1.400 medarbejdere i afdelingen få afdækket deres færdigheder og blive tilbudt undervisning, alt efter behov. Formålet er at forbedre kompetencerne i forhold til den dokumentation, som arbejdsopgaverne kræver. Horsens HF & VUC og Sprogcenter Midt løser opgaven i fællesskab, både i forhold til afdækning af de mange medarbejdere og i forhold til at undervise kursisterne fra Sundhed og Omsorg på det niveau, der passer til dem.


jun, 2018