Om Sprogcenter Midt

På Sprogcenter Midt styrker og udvikler vi menneskers sproglige og almene kompetencer.
Vi styrker kommunikationen på arbejdspladserne og den enkeltes oplevelse af medborgerskab i Danmark.

Vi er en selvejende institution, som arbejder uafhængigt af politiske og økonomiske interesser. Vi har mere end 25 års erfaring på uddannelsesområdet, og vi samarbejder med mange forskellige kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner fra vores tre afdelinger i Horsens, Herning og Skanderborg.

Vi er omkring 70 ansatte og underviser ca. 2.000 kursister om året.

Vi tilbyder

 • Danskundervisning/danskuddannelse til udenlandske medarbejdere, studerende og virksomheder
 • Erhvervsrettet danskuddannelse til flygtninge og familiesammenførte
 • Forberedende Voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning
 • Sprogkonsulentydelser til virksomheder
 • Sprog- og kulturkurser til internationale studerende
 • IGU-forløb og -projekter
 • Særlige forløb for kursister med indlæringsvanskeligheder

Sprogcenter Midt skaber læring til en verden i bevægelse. Vores engagerede medarbejdere leverer høj kvalitet og har fokus på resultater, og vi placerer os blandt landets førende inden for den pædagogiske og teknologiske udvikling af undervisning. Vi er derfor et sikkert og pålideligt valg for kommuner, virksomheder og borgere.

Vores værdier

Respekt, udvikling og arbejdsglæde som vores grundlæggende værdier.

 • Vi respekterer hver enkelt kursist, og anerkender kursisten for de ressourcer og den viden, han/hun kommer med. Det betyder, at vi sætter ambitiøse mål for den enkeltes læring og forventer at kursisten tager medansvar for sine læringsmål.
 • Vi har et udviklingsperspektiv, hvor vi har høje forventninger til hver enkelt kursist og motiverer til koncentration og vedholdenhed og lysten til læring.
 • Arbejdsglæde for både kursister og medarbejdere er fundamentalt, fordi sprogcentret bygger på menneskers indsats. Vi tror på at gode sociale fællesskaber er en vigtig forudsætning for læring og udvikling. Sprogcenter Midt skal derfor ikke kun være et godt sted at lære, men også et godt sted at være.

Følg med i vores hverdag

Læs de gode historier her