Sprogcenter Midts bestyrelse

Torben Busk

Formand

Elsebeth Bertelsen

Næstformand

Hans Christian Knudsen

Bestyrelsesudpeget

Jørgen Erlandsen

Bestyrelsesudpeget

Kenneth Mikkelsen

Bestyrelsesudpeget

Lisbeth Katborg Bjerre

Bestyrelsesudpeget

Per Andersen

Bestyrelsesudpeget

Malene Storm Larsen

Medarbejderrepræsentant

Svend Lycke

Bestyrelsesudpeget

Torben Larsen

Bestyrelsesudpeget

Følg os gerne