Sprogcenter Midts bestyrelse

Torben Busk

Formand

Elsebeth Bertelsen

Næstformand

Adnan Nikontovic

Repræsentant for Horsens Kommune

Hans Christian Knudsen

Repræsentant for Hedensted Kommune

Klaus Rafael

Repræsentant for Odder Kommune

Jørgen Erlandsen

Repræsentant for Skanderborg Kommune

Bjarne Sørensen

Bestyrelsesudpeget

Jørgen Thyde

Bestyrelsesudpeget

Lisbeth Katborg Bjerre

Bestyrelsesudpeget

Per Andersen

Bestyrelsesudpeget

Malene Storm Larsen

Medarbejderrepræsentant

Følg os gerne