Nyhedsoverblik

Fælles fagsprog og venskab

Et fælles fagsprog kan føre til venskab

Fælles faglige interesser kan føre langt – også selvom man taler forskellige modersmål.
Det gælder også i Silkeborg, hvor en af sprogcentrets mange frivillige, Villy Pedersen, har opbygget et tæt forhold til en af kursisterne, Hai Thuy Le, der stammer fra Vietnam.

Begge har en baggrund som ingeniører – Hai som stærkstrømsingeniør, Villy som kemiingeniør – og selvom der er stor forskel på at måle i volt og i pH-værdier, er de fælles om kærligheden til deres fag.

-Én ting er at lære sproget grundlæggende, og det er vigtigt – uanset om du er ingeniør eller arbejdsmand. Men hvis Hai skal have et arbejde som stærkstrømsingeniør i Danmark, skal han også lære en masse fagudtryk. Derfor har vi talt meget om faglige ting, sammen med en masse andet, siger Villy Pedersen. Som frivillig har han mødtes med Hai ca. en time om ugen siden efteråret 2015.

Et af værktøjerne har været Villys leksikon hjemme på hylden. Han kopierede alle de sider, hvor der stod noget om stærkstrøm – 23 sider i alt – og så begyndte de i fællesskab at øve de danske ord for de faglige udtryk, Hai havde med sig fra hjemlandet.

-Vi tog tre sider af gangen. Jeg læste og spurgte, og så kunne Villy forklare, fortæller Hai.

Én ting er, at han skal lære sig en masse danske udtryk – noget andet er, at han formentlig også får brug for de tilsvarende engelske gloser med tiden.

-Men det er indsatsen værd. I Danmark mangler vi stærkstrømsingeniører, og Hai har 22 års erfaring med i baglommen. Det ville da være tosset ikke at få glæde af det, siger Villy Pedersen.

For Hai har møderne med Villy ikke bare ført til venskab. Det har også givet ham et klart sprogligt løft.

-Jeg har lært masser af danske fagudtryk. Men Villy har også gjort meget ud af, at jeg skulle tale i sætninger, så jeg får en sammenhæng i sproget. Vi har øvet udtale og har talt om grammatik, og det har været en stor hjælp for mig, siger Hai, som netop er blevet færdig med sine afsluttende eksaminer på sprogcentret i Silkeborg.

Næste skridt bliver jagten på et job. På opfordring fra Villy har Hai meldt sig ind i Ingeniørforeningen, som kan bidrage med gode råd, men de to slipper ikke hinanden, selvom Hai ikke længere er kursist på Gødvad Bakke.

-Efter sommerferien sætter vi os sammen igen for at snakke om hans muligheder. Hai har nogle kompetencer, Danmark sagtens kan bruge, men netop fordi han er højtuddannet, er hans sproglige udfordringer større, fordi der er et tungt fagsprog, der skal læres. Der er jeg glad for at kunne hjælpe, siger Villy Pedersen.


jun, 2016