Nyhedsoverblik

En indsats på kompetenceområdet

”Vi prioriterer at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, der har behov for at løfte deres niveau i dansk”, var den klare besked fra HR-afdelingen på virksomheden McBride tilbage i oktober 2021, da de valgte at indgå et samarbejde med Sprogcenter Midt om danskundervisning på arbejdspladsen.

I Hammel ligger virksomheden McBride, der er Europas førende producent af produkter til rengøring i både privat husholdning og til det professionelle marked. Virksomheden har hovedkontor i England og har fabrikker og kontorer i Europa og Sydøstasien. Trods de engelske rødder er danskundervisning højt prioriteret.

Der er sket meget siden starten i oktober. I alt 13 medarbejdere har fået afdækket deres sproglige niveauer, og de har hver især givet udtryk for, at de ønsker at blive bedre til dansk. Underviser Marie Møller Staal har fået en rundvisning på stedet, så hun har et godt kendskab til hvilke arbejdsopgaver og sproglige krav, som medarbejderne står overfor i løbet af arbejdsdagen.

Hver torsdag eftermiddag mødes Marie med de 13 medarbejdere i et af mødelokalerne på arbejdspladsen. Hun synes, at det er en fornøjelse at undervise på McBride:

”Det er en sjov opgave at undervise på McBride. Der er en god stemning, og kursisterne er interesserede og stiller gode spørgsmål. De er gode til at hjælpe hinanden, men de hjælper også mig ved at klæde mig på med sprog fra deres arbejdsplads, som vi så inddrager i undervisningen. Vi arbejder med f.eks. ordforråd fra arbejdspladsen, tekster om samfundsrelevante emner og nyheder”.

HR Manager Jeanette Karulf er meget glad for tiltaget og pointerer, at det er vigtigt for virksomheden at sætte fokus på medarbejdernes udvikling:

”Vi tilbyder danskundervisningen som en del af vores indsats med at udvikle vores medarbejderes kompetencer. Vi har i dette forløb valgt at fokusere på tosprogede medarbejdere for at styrke deres danske sprog. På trods af at vi er en del af en engelsk koncern, er det meste af vores materiale som instrukser, informationsskærme og tavler på dansk”.

En af de medarbejdere, der har takket ja til danskundervisningen, er Andreas Körner, der oprindeligt kommer fra Tyskland, men som har boet i Danmark i en del år. Han taler stort set flydende dansk og har deslige en rigtig god forståelse af sproget. Men han mangler at blive bedre til skriftlig dansk. Han siger:

”Dansk grammatik er en stor udfordring for mig, og jeg har valgt kurset, fordi jeg vil blive bedre til at læse og skrive på dansk”.

Han tilføjer, at de som medarbejdergruppe hver især har forskellige fokuspunkter, da deres baggrund og udgangspunkt ikke er den samme.

At sproget netop kan være udfordrende – uanset den enkeltes udgangspunkt – gør tiltaget yderste relevant, vurderer Jeanette Karulf.  Hun siger:

”Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere i hverdagen kan agere uden de forhindringer, som sproget kan være. Derudover tror vi på, at det øger trivslen hos alle medarbejdere, når overleveringer og den mere private snak i pauserne kan foregå på ét sprog, hvor alle kan være med på lige fod”.

Indtil videre forløber undervisningen frem til sommerferien, hvorefter McBride og Sprogcenter Midt evaluerer og tager bestik af medarbejdernes udbytte. Jeanette Karulf håber og tror på, at undervisningen giver medarbejderne en lang række fordele fremadrettet. ”Vi forventer, det bliver lettere for vores medarbejdere at begå sig på dansk både i skrift og tale i hverdagen”, siger hun.


apr, 2022

Tags: , , ,