Nyhedsoverblik

Det gode liv

Det gode liv begynder med et arbejde

Et godt liv består af mange elementer. Men for flygtninge i Danmark er der ét ønske, der kommer først: Arbejde.

Sprogcentrets kursister på Danish Crown-slagteriet har undervejs i undervisningen ikke kun talt om slagteri-jargon og det danske arbejdsmarked. De har også brugt en del tid på at tale om og definere ”Det gode liv”, fortæller underviser Eva Endel. Og konklusionen blandt de 24 kursister var påfaldende enslydende:

-Øverst på listen står arbejde, så man kan forsørge sig selv og sin familie. At tjene sine egne penge med de muligheder, det giver, og at have noget at stå op til hver morgen – dét er det vigtigste, siger hun.

Kursisternes prioritering var også ret ens for de næste punkter på listen: Nummer to var sundhed og et godt helbred, nummer tre en god bolig og nummer fire venner og familie.

-Det punkterer lidt myten om, at flygtninge ikke vil arbejde. I hvert fald er det tydeligt, at det at kunne forsørge sig selv via et arbejde er en væsentlig del af identiteten, siger Eva Endel.

En stor del af kursisterne på Danish Crown er nu blevet tilbudt fast arbejde på storslagteriet, og de har taget udfordringerne op med åben pande, fortæller hun.

-Nogle af dem har måttet ændre vaner og dagsrytme, men de accepterer det – også at møde klokken seks eller at skulle helt uden for slagteriet for at ryge – fordi arbejdet er så vigtigt. Når vi spørger dem, er det største problem i dagligdagen faktisk, at der er en del af deres kolleger, som slet ikke taler dansk. Men det er også klart, at det positive ved at have et job klart opvejer de få negative ting, de har oplevet, siger Eva Endel.


jun, 2016