Vil du vide mere?

Karina Sindahl
Virksomhedskonsulent
5185 4306
karina.s@sprogcentermidt.dk

 

Lisa Jo Enevoldsen
Virksomhedskonsulent
2984 5902
lisa.j@sprogcentermidt.dk

 


Sprogmentor på jobbet

En udenlandsk medarbejder, som endnu ikke kan så meget dansk, kan have svært ved at indgå i arbejdsfællesskaber og i det sociale på en arbejdsplads hvis:

  • Jobfunktion og rutiner er nye
  • Forventninger, normer og kultur er anderledes
  • Lyst og evne til at kommunikere er begrænset pga. manglende sproglig selvtillid

En sprogmentor kan derfor i en periode tilknyttes den udenlandske medarbejder, der for eksempel er i job eller i praktikforløb.

Hvordan tilrettelægges et forløb?

Sprogmentoren kommer ud på arbejdspladsen og observerer medarbejderens arbejdsopgaver med fokus på de sproglige, faglige og kulturelle udfordringer. Dernæst tilrettelægges en målrettet og individuel undervisning afstemt efter medarbejderens og virksomhedens behov.

Et mentorforløb er typisk på 10 timer og afsluttes med et evalueringsmøde på virksomheden.

Sprogmentoren er uddannet i dansk som andetsprog og har stor erfaring som dansklærer.

Hvad er fordelene ved et sprogmentorforløb?

  • Sproglig opkvalificering af medarbejderen i forhold til specifikke arbejdsopgaver og evt. uddannelsesplan
  • Øget sproglig kompetence gør, at medarbejderen kan udføre sine opgaver bedre og får lettere ved at varetage nye arbejdsopgaver
  • Medarbejderen kan bedre deltage i det sociale liv på arbejdspladsen og vil få mere arbejdsglæde
  • Medarbejderen opnår øget motivation, selvstændighed og tryghed på arbejdspladsen