IGU – Integrations-

grunduddannelsen

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) kombinerer ansættelse i en lønnet praktik på en virksomhed med opkvalificering i form af AMU-kurser og sprogundervisning. Et IGU forløb kan vare op til 2 år. Målet med IGU, er at flygtningen gennem IGU opkvalificeres til det danske arbejdsmarked.

For at komme i et IGU forløb skal disse betingelser være opfyldt:

  • Flygtning eller familiesammenført med en flygtning
  • Mellem 18 og 40 år
  • Tale og forstå dansk på modul 1.5 eller mere
  • Have været mindre end 5 år i Danmark

Sprogcenter Midt Samarbejder med Jobcenter Horsens og Learnmark om IGU forløb i Horsens området, og vi indgår også i et større IGU netværk med Kompetencecenter Skanderborg.