Vil du vide mere?

Kontakt:

Elna Leth Pedersen, afdelingsleder
elna.p@sprogcentermidt.dk
Telefon: 2911 3260


Dansk på jobbet

– taler I samme sprog i din virksomhed?

Vi er Danmarks erhvervsrettede sprogcenter.

Hos os er sproget ikke målet, men midlet til at opnå uddannelse og arbejde. Og hos os løfter sprog til fag, og fag til sprog.

Vi tilbyder virksomhedsrettet danskundervisning, der sikrer, at jeres udenlandske medarbejdere kan tale, læse og skrive dansk på et niveau, der er passer til virksomhedens behov og medarbejderens jobfunktion.

Skræddersyet danskundervisning

Skræddersyet og fleksibel undervisning på sprogcentret eller på virksomheden (hold- eller eneundervisning). Book et uforpligtende møde med vores erhvervsafdeling på 7625 9925.

Brancherettet undervisning

Sprogmentor på jobbet

Læs mere om skræddersyet dansk og om, hvordan vi har erhvervsrettet danskundervisningen.

Fakta om dansk på jobbet

 • Danskundervisningen tilrettelægges efter virksomhedens og medarbejderens behov
 • Undervisningen kan foregå på en af vores skoler eller på virksomheden
 • Vi underviser om dagen, om aftenen eller om lørdagen
 • Undervisningen kan være gratis
 • Virksomheden kan søge løntabsgodtgørelse (SVU)
 • Vi afdækker jeres behov, screener medarbejderne og sætter de rigtige hold sammen

Vi har tilfredse kunder

Kundernes tilfredshed er vigtig for os. Derfor laver vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som vi har leveret undervisning til. Sådan svarede virksomhederne i marts 2018:

 • 78% oplevede processen med at planlægge kurset som meget god
 • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har imødekommet virksomhedens behov i samarbejdet
 • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har været fleksible i tilrettelæggelsen
 • 88% mener, det har gavnet virksomheden at have medarbejder på kursus
 • Alle virksomheder svarer klart ja til at ville samarbejde med sprogcentret igen

Læs hele besvarelsen her.

Mange forskellige nationaliteter i hotel- og restaurationsbranchen

Har dine medarbejdere også brug for mere dansk? Se med.

Lettere med et fælles sprog – også i landbruget

Hør mere om hvordan et målrettet tilbud kan styrke dine medarbejderes dansk.

Undervisning på Velux