AMU-dansk

De arbejdsmarkedsrettede AMU-kurser omfatter også undervisning i dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere. Denne danskundervisning betegnes som AMU-dansk.

Learnmark Tech i Horsens har udliciteret undervisning i AMU-dansk til Sprogcenter Midt.

FORMÅLET MED AMU-DANSK
Formålet med AMU-dansk er, at deltagerne får et elementært kendskab til relevant alment og specifikt fagsprog, som de kan anvende til at forstå og tale om fagområdets mest centrale forhold, f.eks. materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser.

Det er et krav at eleven har bestået Prøve i Dansk 1 (PD1) eller har et niveau, der svarer til modul 2.4.

Læs mere om AMU-dansk på Uddannelsesguiden

FAGKURSER MED FAGUNDERSTØTTENDE DANSK
Der kan også oprettes arbejdsmarkedskurser for flygtninge og indvandrere, hvor indholdet består af skiftevis fagkurser og fagunderstøttende dansk. AMU-kurser for flygtninge og indvandrere kan således forlænges med 25% understøttelse af det sproglige indhold i de tilrettelagte fagkurser.

Se eksempel på undervisningsplan for slagteriarbejdere, hvor formålet var både faglig og sproglig opkvalificering:

Undervisningsplan