Nyhedsoverblik

Dansk og digitale kompetencer

– SAMTIDIGT

I bestræbelsen på at give kursister på Sprogcenter Midt ekstra fordel af digitale hjælpemidler i sprogindlæringen udstyrede vi i august et hold næsten-begyndere på Danskuddannelse 2 med Chromebooks. Det var et forsøg, for kursisterne havde stort set ingen IT-kundskaber, og deres eneste digitale device var egne telefoner. Hårde odds i et så digitaliseret samfund som det danske.

Derfor ville vi gerne oveni danskkundskaber lære dem IT-færdigheder såsom at bruge tekstbehandling og stavekontrol. At kunne lave en tekst, der fremstår læsevenligt og indbydende hjælper gevaldigt i job og uddannelse. Forsøget skulle dog vise sig at kaste langt mere af sig end IT-færdigheder og styrket sproglæring.

Fælles skrivning i docs
Kursisterne har hurtigt lært at navigere i Chromebooks og Google Classroom. Det er enkle værktøjer med hurtig adgang, og der er opstået et fællesskab om de digitale dokumenter, som de arbejder i.
Når kursisterne på holdet kombinerer dansk og IT, inddrager de sproget fra deres hverdag. De arbejder som på andre hold med dialoger, men her udnytter de deres Chromebooks til at producere dialoger i grupper som ’battle-chat’, hvor de skiftes til at skrive replikker. Det er sjovt, for kursisterne digter alle med og får afprøvet, hvad man egentlig kan sige – og ikke sige. Det er inspirerende, når de ved fælles indsats får øje på, hvor mange muligheder der er, og det er udviklende, når de får øjeblikkelig feedback fra læreren. Fordi det foregår på digitalt, bliver dialogerne fastholdt og kan deles, udvides og ikke mindst repeteres.

Et styrket fællesskab
Kursisterne har hver deres Chromebook, og netop det støtter den kollektive læring, fordi læreren organiserer opgaver og øvelser som noget, kursisterne konstant deler imellem sig i undervisningen. Ikke mindst Google redskabet Jamboard er et effektivt middel i en arbejdsform, hvor kursisterne fortæller om deres eget liv og indsætter fotos og andet materiale fra deres hverdag på en online planche. De formidler og fremlægger deres fortælling mundtligt, svarer på spørgsmål og diskuterer. Den visuelle understøttelse resulterer i, at kursisterne kan vise nuancerede sider af sig selv, og det gør deres individuelle fortællinger nærværende og levende for tilhørerne. De kommer til at fremstå som relevante, med dybde og i en sammenhæng, så deres klassekammerater kan stille vedkommende og adækvate spørgsmål. Fordi kursisterne ser nye sider af hinanden, begynder de at interessere sig for hinanden til stor gavn for sammenholdet og fællesskabet. Det giver bedre sproglæring.

En succes med flere facetter
Forsøget har været en ubetinget succes, så vi udvider det til at omfatte langt flere kursister på Danskuddannelse 2. Det betyder, at både forsøgskursisterne fortsætter deres danskuddannelse med Chromebooks som værktøj, og at de nye kursister, der begynder på SCM i 2022, dagligt vil arbejde med Chromebooks og opnå digitale kompetencer som bonus. En bonus, der udover at udmønte sig i færdigheder i at kunne skrive og redigere en tekst effektivt, også giver mulighed for at indgå i fællesskaber og etablere netværk. Kursisterne kan gennem det digitale vise, hvem de er og få en stemme, der er langt mere nuanceret end et begyndersprog ellers rækker til. Det er merværdi, der batter.

Furtuna Gebrekirstos Gebrehiwet, Arlyn Rabaha Pol-Oc og Silvia Karina Cedeno Vega arbejder med Chromebooks


dec, 2021