FVU-Dansk

FVU-Dansk er for dig, der allerede kan lidt dansk, men vil lære mere, fordi du måske:

  • er i arbejde og stadig støder på sproglige vanskeligheder i din hverdag
  • ønsker at forberede dig til en uddannelse eller et kursus
  • har opbrugt din ret til DU-Dansk

FVU-Dansk på flere niveauer

Vi tilbyder FVU-Start og FVU-Dansk trin 1-4. I undervisningen tager vi udgangspunkt i, hvad du har brug for.

  • Du bliver bedre til at tale dansk (FVU-Start)
  • Du bliver bedre til at læse hurtigt og får større ordforråd
  • Du lærer bogstavernes lyde og stavereglerne og bliver bedre til at stave ord korrekt
  • Du bliver bedre til at skrive tekster til forskellige situationer og til at forstå dansk grammatik.

FVU-Dansk er gratis.

FVU-Start

FVU-Start er for dig, der kan dansk på niveau med Danskuddannelse 1 modul 6. På dette niveau lærer du mundtlig og skriftlig dansk. FVU-Start gør dig klar til trin 1.

FVU-Start er på 40-80 lektioner.


FVU-Dansk trin 1-4

På alle fire trin arbejder du med dansk hverdagssprog. Du lærer at stave ord, at læse og forstå tekster og at skrive og bruge tekster.

Teksterne kan for eksempel være vejledninger, beskeder, breve, e-mails, blade og aviser eller tekster fra din egen arbejdsplads.

Du begynder på det trin, der passer til dig. Hvert trin er på 40-80 lektioner. Efter hvert trin går du til en trin-prøve.

Før du kan starte til FVU, bliver du screenet af vores vejleder. En screening er en lille test, som viser dit niveau.


Muligheder med FVU-dansk

FVU-dansk trin 4:

  • Du kan du søge optagelse på en erhvervsuddannelse, når du har trin 4
  • Du kan med fordel bruge trin 4 i ansøgning om dansk statsborgerskab

FVU-dansk trin 2:

  • Du kan med fordel bruge trin 2 i ansøgning om permanent opholdstilladelse

Tilmelding

Før du kan starte på FVU, skal du til en lille test, som viser dit niveau. Kontakt os, hvis du vil vide mere eller tilmelde dig.

Undervisningssted

Vi tilbyder FVU-Start og FVU-Dansk i Horsens, Silkeborg og Skanderborg.

FVU-hold i Horsens
FVU-hold i Silkeborg
FVU-hold i Skanderborg

Vi samarbejder med