DU-Dansk

DU-Dansk er opdelt i tre forskellige linjer, DU-Dansk 1, DU-Dansk 2 og DU-Dansk 3. Hver linje består af 5-6 moduler og hvert modul afsluttes med en test. Efter det sidste modul skal du til den afsluttende Prøve i Dansk.

Det er vores vejleder, der vurderer hvilken DU-Dansk linje, der er passer til dig og hvilket modul du skal starte på. Det afhænger af din skolebaggrund fra hjemlandet.

DU-Dansk 1

DU-Dansk 1 er for dig, der kun har meget lidt eller ingen skolebaggrund fra dit hjemland, og for dig, der ikke kender det latinske alfabet.

Mål

Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og deltage aktivt i det danske samfund. Du vil kunne klare dig i hverdagssituationer som fx når du køber ind, taler med personalet i skole og børnehave, går til lægen og taler med dine arbejdskolleger.

Undervisningen er mest mundtlig, men du skal også lære at skrive beskeder, udfylde blanketter og læse lettere tekster.

Moduler og eksamen

DU-Dansk 1 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU-Dansk 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.

DU-Dansk 2

DU-Dansk 2 er for dig, der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland.

Mål

Du bliver så god til dansk, at du kan klare dig på en dansk arbejdsplads og kan deltage aktivt i det danske samfund. Du vil desuden kunne deltage i kortere uddannelser og kurser. I undervisningen arbejder vi meget med det mundtlige, så du bliver god til at tale og forstå dansk i hverdagen. Du lærer også at skrive og læse lette tekster og beskeder og får et godt kendskab til Danmark og til den danske kultur og det danske arbejdsmarked.

Moduler og eksamen

DU-Dansk 2 består af seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU-Dansk 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.

DU-Dansk 3

DU-Dansk 3 er for dig, der har en lang eller mellemlang uddannelse fra dit hjemland. Du har også et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog og kender til de grammatiske termer.

Mål

Målet er, at du kan klare dig enten på det danske arbejdsmarked eller gå videre i uddannelse.

I undervisningen på DU-Dansk 3 arbejder vi med alle de sproglige discipliner: Læse, skrive, tale og lytte. Herudover fokuserer vi på udtale og grammatik. I starten arbejder vi med helt basale emner for eksempel fra din hverdag. Senere diskuterer vi dagsaktuelle emner, ser film, læser avisartikler og så videre.

Moduler og eksamen

DU-Dansk 3 består af fem moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. DU-Dansk 3 afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3.

Efter Prøve i Dansk 3 kan du søge optagelse på modul 6, som kan afsluttes med Studieprøven. Optagelse på modul 6 afhænger af dine karakterer ved Prøve i Dansk 3 og en vurdering af vejleder.

Når du består Studieprøven, kan du søge om optagelse på en vifte af uddannelser i Danmark.

Du kan blive tilmeldt DU-Dansk, hvis du har ret til danskundervisning og kommunen derfor giver betalingstilsagn. Læs mere om regler for DU-Dansk.

Erhvervsrettet curriculum

Sprogcenter Midt har udviklet et unikt erhvervsrettet curriculum, som er gennemgående for alle tre linjer og som tager udgangspunkt i disse fire emner:

DU-Dansk modellen