Nyhedsoverblik

Vejen til fast arbejde

Dansk er vejen til fast arbejde – Sådan lød en væsentlig konklusion, på Sprogcenter Midt og Netværkslokomotivets  temadag om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft den 1. december.

Det er helt grundlæggende vigtigt at udenlandske ansatte lærer at tale dansk. Samtidig skal de også lære at orientere sig i den kultur og det flade hierarki, der findes på de danske arbejdspladser.

En stor del af lokale virksomheder oplever allerede problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og kigger derfor uden for landets grænser.
Fælles for de virksomheder, der kom med indlæg på temadagen, er at de stiller krav til de udenlandske ansatte. Krav om at lære sproget samt en forventning om at kunne tilpasse sig kulturen på arbejdspladsen – det er væsentlige forudsætninger for en vellykket integration.

Allan Ravn, Reitan Distribution

-Det er dejligt at høre, at man tør stille krav om at lære dansk. Det turde man ikke for nogle år siden, men det er altså nødvendigt for at en arbejdsplads som f.eks. vores kan fungere. Vi har mange forskellige nationaliteter, men dansk er det fælles sprog.

Og det nytter heller ikke, at vi tillader et internt hierarki mellem de udenlandske medarbejdere – alle skal have følelsen af at være lige, sagde Allan Ravn fra Reitan Distribution.

Dansk som mellemleder

Martha Rygaard Sørensen, HR-chef hos Kongsvang Rengøring, fortalte om, hvordan denne virksomhed sætter mål for de udenlandske medarbejdere samt hjælper dem opad på karrierestigen.

Martha Rygaard Sørensen, Kongsvang

-Hvis de f.eks. vil være mellemledere hos os, stiller vi krav om, at de kan dansk og giver dem fire timers danskundervisning om ugen – i arbejdstiden. Det er både af hensyn til sproget i hverdagen, men også af hensyn til kunderne. Der er faktisk en del danskere, der ikke er så gode til engelsk, sagde hun og understregede, at udlændingene er meget vigtige i hele den danske rengøringsbranche. Ca. 40 pct. af de ansatte i branchen er nemlig udlændinge.

Så stor er andelen ikke i transportbranchen, men den vil nok være stigende. Kim Frank Nielsen fra Kloster A/S i Løsning fortalte om deres erfaringer med at ansætte fire rumænere tidligere i år. Det skete også med krav:

Kim Frank Nielsen, Kloster A/S

-Vi forlangte, at de skulle lære dansk og bestå deres modultest, ellers ville vi sige farvel og tak. Alle fire bestod flot her i november, også takket være en stærk indsats fra Sprogcenter Midt, og en af dem er allerede ved at lære konen og sønnen dansk. Planen er, at familien skal flytte herop til sommer og slå sig ned i Danmark, fortalte han og tilføjede også, at det danske hierarki havde været en udfordring for rumænerne:

-De havde svært ved at forstå, at jeg som deres chef pludselig gik med en kost og fejede. Det er de ikke vant til, at chefer gør. Men de begynder at forstå den danske tankegang efterhånden.

Fem ting er vigtige

Undervejs fortalte også Viktoriya Varbanova, Agata Perek og Kristina Giorgieva om deres vej ind på det danske arbejdsmarked og hvad der skulle til for at falde til.

Kristina Giorgieva, der er logistikassistent hos Reitan Distribution, listede fem ting op:

-Modet til at tale dansk. At du er positiv og at du tør tage initiativ. At du er omstillingsparat, også i forhold til at lære en ny kultur. Og så sproget én gang til. Det er ikke en fejl, at jeg nævner det to gange – for det er ekstremt vigtigt og man skal fortsætte med at dygtiggøre sig.

Kristina Georgieva, Reitan Distribution

Mød oplægsholdere og deltagere på temamødet:

dec, 2017