Forebyggelse af Covid-19

Tiltag gældende i perioden 29.10.20-2.1.21

Generelt

Du skal holde god afstand til andre og spritte/vaske hænder ofte.

Du skal bære mundbind på skolen og i supermarkeder, på biblioteker, restauranter mv.

Hvis du føler dig syg, skal du blive testet og gå i selvisolation, indtil du kender resultatet af testen. (De typiske symptomer på Covid-19 er feber, tør hoste, hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v.)

Hvis en nær kontakt (dvs. din familie eller en person, du har været fysisk helt tæt på) bliver konstateret smittet, skal du testes for Covid-19 og gå i selvisolation, indtil du kender resultatet af testen.

Hvis du er smittet, skal du gå i karantæne, indtil testen viser, at du ikke er smittet mere.

Du bestiller tid til test på www.coronaprover.dk, og du ser svaret på www.sundhed.dk. Du skal benytte dit NemID til at logge ind.

Mundbind/visir

Mundbind skal bæres af samtlige kursister, undervisere og øvrige ansatte. Mundbindet kan fjernes, når man sidder ned eller er alene i et lokale.

Underviserne kan dog vælge at bruge visir. Underviserne kan fjerne mundbind/visir i undervisningen, når de står eller sidder ved tavlen med god afstand til kursisterne.

Hygiejne/afstand

Der er sprit tilgængelig ved alle indgange, toiletter og køkkener, og der er ekstra flasker der kan medbringes i undervisningslokalerne.

Alle de gængse regler med afstand, hyppig håndvask, host i ærmet mv. skal overholdes.

Afspritning eller vask af hænder før adgang til toilet, bibliotek, vejledning og køkkenfaciliteter.

Rengøring

Der er etableret ekstra rengøring af alle toiletter og alle kontaktflader igennem dagen og før aftenhold.

Undervisere/medarbejdere spritter konsekvent af efter dagundervisning/møder inden holdskifte (gælder alle borde, stole samt dørhåndtaget til lokalet).

Klassesæt for iPads og computere afsprittes før og efter brug.

Anbefalinger

Vi opfordrer kraftigt vores kursister/medarbejdere til at følge Udenrigsministeriets anbefalinger om 14 dages selvisolation og test efter rejse til lande, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes. Læs mere på Undenrigsministeriets hjemmeside.

Vi anbefaler vores kursister/medarbejdere at downloade appen ”Smittestop”, som kan hentes her:

Undervisnings- og Studiecenteraktivitet

Vi blander ikke kursister på tværs af holdene.

Afstandskravet på 1 m. mellem kursister og 2 m. til underviser overholdes konsekvent. Hold deles eller undervises online i en delt model, hvis holdene bliver for store.

Kursister har en fast plads i klasselokalerne/SC og bytter ikke pladser i løbet af undervisningsdagen/-aftenen. Stole/borde må ikke flyttes rundt. Underviserne tegner og opbevarer en skitse over kursisternes placering for hver undervisningsdag.

Pauser

Fællesområderne er fortsat lukkede. Der vil kun være få siddepladser i indgangsområderne/receptionerne.

Pauser holdes i klassen eller udendørs.

Pauserne/sluttidspunkter forskydes, så alle kursister ikke mødes i døren på én gang.

Kursistkøkkenerne er lukkede.

Biblioteker

Bibliotekerne kan benyttes med max. 3 personer af gangen. Hænder afsprittes og engangshandsker anvendes før adgang til biblioteket.