Forebyggelse af Covid-19

Sprogcenter Midt, august 2020

Alle retningslinjer for forebyggelse af Covid-19 gennemgås (igen) på alle hold ved opstart efter sommerperioden.

Undervisnings- og Studiecenteraktiviteten
 • Generelt princip: Vi blander ikke kursister på tværs af holdene.
 • Afstandskravet på 1 meter mellem kursister og 2 meter til underviser overholdes konsekvent. Der, hvor holdene fysisk er for store ift. lokalerne, oprettes nye hold eller der undervises online i en ”delt model”.
 • Kursister har en fast plads i klasselokalerne/SC og bytter ikke pladser i løbet af undervisningsdagen/aftenen. Stole/borde må ikke flyttes rundt.
Pauser
 • Fællesområderne er fortsat lukkede (da det ellers opfordrer kursisterne til at mødes på tværs af holdene). Der vil kun være få siddepladser i indgangsområderne/receptionerne.
 • Pauser holdes i klassen eller udendørs.
 • Pauserne/sluttidspunkter forskydes, så alle kursister ikke mødes i døren på én gang.
 • Kursistkøkkenet er lukket.
Rengøring

Der er fortsat etableret ekstra rengøring af alle toiletter og alle kontaktflader igennem dagen og før aftenhold.

 • Undervisere/medarbejdere spritter konsekvent af efter dagundervisning/møder inden nye hold (gælder alle borde, stole samt dørhåndtaget til lokalet).
 • Klassesæt iPads og computere afsprittes før og efter brug.
Biblioteket
 • Bibliotekerne kan fortsat benyttes med max 3 personer af gangen. Hænder afsprittes og engangshandsker anvendes før adgang til biblioteket.
Hygiejne
 • Der er sprit tilgængelig ved alle indgange, toiletter og køkkener, og der er ekstra flasker der kan medbringes i undervisningslokalerne.
 • Alle de gængse regler med hyppig håndvask, host i ærmet mv. skal overholdes.
 • Afspritning eller vask af hænder før adgang til toilet, bibliotek eller vejledning, køkkenfaciliteter.
Hjemmearbejde
 • Undervisere forbereder sig mest muligt hjemmefra, og øvrige medarbejdere kan arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det.
Anbefalinger
 • Vi anbefaler vores kursister/medarbejdere at blive testet efter udenlandsrejser (ved ikke-nødvendige rejser er det et krav).
 • Vi anbefaler vores kursister/medarbejdere at downloade appen ”Smittestop”. Kan hentes her.