Frivillige

Vil du vide mere?

76 25 99 25 eller
kontakt@sprogcentermidt.dk


Bliv frivillig

Som frivillig på sprogcentret gør du en stor forskel for vores kursister. Vores kursister kommer fra hele verden og kan være flygtninge, internationale arbejdsmigranter, studerende eller au pairs.

Du er en værdifuld medspiller på kursisternes vej ind i det danske samfund. Du er med til at styrke kursistens danskkundskaber og øge hans eller hendes viden om Danmark generelt. Men du vil også selv få gavn af at være frivillig – det er den erfaring, mange andre har gjort sig. Du kommer til at lære noget nyt, udvikle dine kompetencer og udvide dit netværk.

Søger du uddannelse eller job, kan dét at have frivilligt arbejde på sit cv fx vise, at du er et engageret menneske, eller at du har praksiserfaring inden for et bestemt område. Og ikke mindst er frivilligt engagement en enestående mulighed for positivt samvær og kulturmøde med spændende mennesker fra udlandet.

Dine vigtigste kompetencer

  • Du stiller gode aktiverende spørgsmål, så kursisterne får talt mest muligt i tiden sammen med dig
  • Du bidrager med god energi, nærvær, åbenhed og evnen til at lytte
  • Du er nysgerrig efter at møde mennesker fra andre dele af verden

Vores frivilligtilbud til kursisterne

Individuel mentor

Kursisten matches med en frivillig, og de mødes fast et par timer om ugen på eller udenfor sprogcentret. Fokus kan være vidt forskelligt. Lige fra gode snakke om hverdagslivets udfordringer til lektiehjælp eller udbygning af kendskab til lokalområdet, helt afhængigt af kursistens behov.

Faglig mentor

 Kursisten matches med en frivillig, som vedkommende deler erhverv med. Fokus er på sprog og krav i forhold til deres fælles erhverv. De faglige mentorer rekrutteres gennem avisannoncer eller skolens netværk, fx. Dansk Lægeforening, VIA eller Soroptimisterne. Forløbene er på ca. 6 mdr.

Samtalecafé

Et åbent tilbud til alle kursister med fokus på samtale og mundtlige sproglige kompetencer. Caféen foregår i læringscentret de fleste hverdage midt på dagen.

Lektiehjælp i læringscenter

Et åbent tilbud til alle kursister, som foregår i kursisternes skemasatte tid i læringscentret. De frivillige i denne del af tilbuddet er ofte pensionerede lærere. Fokus kan være på alt, hvad kursisten har brug for hjælp til.

Aftenstudiecafé

Et åbent tilbud til alle kursister, der foregår i forbindelse med aftenundervisningen. Her er der fokus på lektiehjælp, samtale, hjælp til IT og lignende. Kursisterne kan også få hjælp til Ugens Opgave, hvis der er behov for det.