Nyhedsoverblik

Bedre dansk skaffer flere i job

Mange unge vil gerne blive i Danmark, når de har afsluttet studiet. Det gælder også tidligere VIA-studerende, som søger ind på det danske arbejdsmarked – og her er det en stor hjælp at få opgraderet sine danskkundskaber.

Det er erfaringen fra de supplerende danskkurser, som Sprogcenter Midt gennem syv år har kørt sammen med Ramsdal Gruppen i Horsens. Her har dimittender fra VIA University College fået en bred indføring i dansk som arbejdssprog og hvordan det danske sprog fungerer – og f.eks. hvordan man skriver en ansøgning på dansk og forbereder sig på en dansk jobsamtale.

En stor del af de i alt 382 udlændinge, der har været med på de 21 kurser, er kommet videre til job eller yderligere uddannelse efter kurset. Det er centerchef Mette Hedegaard Jørgensen særdeles tilfreds med:

-På det seneste har der været en del debat om, hvorfor udenlandske studerende ikke bliver i Danmark og får job efter studiet. En stor del af forklaringen er, at de ikke har lært nok dansk i løbet af studiet, som regel fordi de ikke har tid eller råd ved siden af et travlt studie. Det er virkelig ærgerligt, for vores erfaring er helt klart, at virksomhederne sagtens kan bruge dem – blot de får et sprogligt løft, siger hun.

Underviser Kirstin Sander Jacobsen kan bekræfte, at interessen og engagementet er stort hos kursisterne, og at de kommer langt omkring i Danmark, når de har taget danskkurset i Horsens.

-Bare på de seneste par hold kan vi se, at de arbejder fra Tønder over Ikast og Silkeborg til Aalborg. En enkelt er i København, en stor del har fået job i Aarhus-området, og selvfølgelig er en del også blevet i Horsens. Én af dem har f.eks. startet sit eget firma, hvor han designer møbler. En anden arbejder lige nu som maskiningeniør på Malta, men har planer om at vende tilbage til Danmark, når hans cv er blevet lidt længere, fortæller hun.

Når hun ser på navnene fra det seneste hold, er 21 af de 31 kursister på forløbet kommet ind på det danske arbejdsmarked. En enkelt i form af vikararbejde, og det er kun en enkelt – en bygningskonstruktør – der har taget et job uden for sit fag; nemlig i en lufthavnsbutik i Billund.

To uddannede bygningskonstruktører læser i dag til civilingeniører på Aalborg Universitet, mens en anden tager en master på RUC parallelt med et job som account manager i et firma, der udvikler online-bestillingssystemer til restauranter. Derudover dækker de tidligere studerende bare på dette hold et bredt spektrum af erhverv, som f.eks. web- og dataudviklere, tekniske rådgivere, dataanalytikere, CAD-tegnere, eksportassistenter eller indkøbere.

-De får brugt deres uddannelse, og de danske virksomheder har glæde af deres evner. Ofte er det blot et spørgsmål om at forbedre deres danske sprog, så de kan komme ind over dørtrinnet og i gang. Med indførelsen af brugerbetaling er der desværre nu kun meget få, der får tilegnet sig de basale danskkundskaber, mens de studerer. Efter deres studie vil dansktilbuddet oftest være udløbet, og de udenlandske unge står i en situation, hvor de nok har erhvervet sig de efterspurgte faglige kompetencer, men stadig mangler de sprogkundskaber, der skal bringe dem det sidste stykke i job, siger Mette Hedegaard Jørgensen.

Endnu er det usikkert, om danskprojektet fortsætter efter sommerferien. Det afhænger af en kommunal bevilling.

-Vi håber meget på den nødvendige opbakning, for der er ingen tvivl om, at dette intensive kursus har en klar effekt. De udenlandske studerende vil generelt gerne blive i Danmark, og virksomhederne vil gerne ansætte dem – bare deres danskkundskaber får et professionelt løft, siger Mette Hedegaard Jørgensen.


jun, 2019

Tags: , ,