Kursustilbud til medarbejderne ved Sundhed og Omsorg, Horsens Kommune

 

Dansk, læsning og skrivning

   Onsdag, kl. 13.00-15.30, hver uge
   Mandag og onsdag, kl. 10.00-13.30, lige uger
   Mandag og onsdag, kl. 10.00-13.30, ulige uger

Matematik

   Torsdag, kl. 13.00-15.30, hver uge
   Tirsdag og torsdag, kl. 10.00-13.30, lige uger
   Tirsdag og torsdag, kl. 10.00-13.30, ulige uger

 IT

   Tirsdag, kl. 13.00-15.30, hver uge
   Tirsdag, kl. 10.00-13.30, lige uger
   Tirsdag, kl. 10.00-13.30, ulige uger