Nyhedsoverblik

Adi arbejder med de svære vokaler

Et i, der lyder som et e. Et g, der lyder som et j. Et å, der lyder som et o. Og et blødt d, der ikke lyder som ret meget andet i verden.

Jo, det danske sprog og ikke mindst udtalen kan være svær at få styr på. Det mener også Adrian Matache – til daglig kaldet Adi – der arbejder på lageret hos Protac i Stilling.
Her har han arbejdet fast i godt et år, og er utrolig glad for hverdagen og kollegerne. Men af og til gav sproget lidt udfordringer, og derfor kontaktede virksomheden Sprogcenter Midt.

-Vi ville gerne integrere Adi endnu bedre i virksomhedens sociale liv, så han f.eks. kan være mere med, når vi snakker sammen til frokost. Og så kræver det også et godt dansk at tale med chauffører og forstå de hurtige beskeder i hverdagen, forklarer produktionsansvarlig Birthe Søndergaard Pedersen.

Adi selv er helt enig.
-Jeg kan godt følge med, hvis jeg kun taler med én ad gangen, men når der er tre-fire samtaler i gang samtidig hen over frokosten – så bliver det svært, siger han, der har boet i Danmark siden 2011.

Undervisning tilpasset Adis behov
Aftalen lyder på halvanden times eneundervisning én gang om ugen i arbejdstiden. Her har underviser Kristine Rode Larsen bl.a. fokuseret på vokalerne og deres forskellige udtale.

-På rumænsk udtaler vi tingene fonetisk, så en vokal ikke lyder som andre vokaler. Det er nok det sværeste for mig – at bogstaver kan udtales så forskelligt. Der er f.eks. to g’er i ordet ”regning”, men de udtales ikke ens, og reglerne er svære. Samtidig er opbygningen af ordene, og hvordan man lægger trykket, meget anderledes end rumænsk, og verbernes forskellige tider kan også drille. Faktisk er det lettere for mig at læse dansk end at tale og forstå det, og når jeg ser en film på tv, kan jeg fint følge med via underteksterne, siger Adi, der tidligere har arbejdet som bl.a. revisor i Rumænien. I Stilling er han glad for lagerjobbet og det faktum, at Protac har hjulpet ham til et truckcertifikat.

Underviser Kristine Rode Larsen har lagt stor vægt på at gøre Adi til en mere sikker bruger af sproget.

-Hans ordforråd er godt og han kan gør sig forståelig – men det bliver svært, når mange taler sammen eller der bliver talt hurtigt. Det er især udtalen, der volder ham problemer, så vi har arbejdet med udtale, sprogets rytme, tryk og alle de stavelser og ord, der kan forsvinde i udtalen. På den måde har jeg søgt at give ham nogle redskaber til at låse lydene op med.

-Desuden arbejder vi med morfologien, altså selve sprogets byggesten. Det skal bl.a. gøre ham i stand til mere præcist og tydeligt at fortælle om sit arbejde, men skal også give en bedre forståelse af bl.a. personalehåndbogen, som han bruger i hverdagen. Adi har en stærk visuel hukommelse, så derfor arbejder vi meget med at sætte de forskellige sproglige aspekter i systemer, som er lettere for ham at forholde sig til, siger hun.

Undervisningen har givet et ekstra skub
Adi er glad for den målrettede og personlige undervisning. Han siger:

-Mit sprog er blevet 100 pct. bedre, efter jeg begyndte at arbejde hos Protac, og Kristines undervisning giver mig et ekstra skub.

Adrian “Adi” Matache, Protac


mar, 2019

Tags: ,