Nyhedsoverblik

276 fik danskdiplom

276 kursister fik danskdiplom på Sprogcenter Midt

I Horsens og Odder afsluttede 1o9 kursister fra Sprogcenter Midts deres danskuddannelse og fredag blev de fejret til translokation på Ceres Centret.

Det blev som altid en festlig dag med musik og sang, og hvor der ikke kun blev uddelt kursusbeviser i den fyldte festsal.

Sprogcentret uddelte traditionen tro interne priser til tre kursister, der har markeret sig godt både fagligt og socialt undervejs.

Lolita Padayag Hansen og Andris Petrovs

Lolita Padayag Hansen fra DU1 har været positiv, flittig, stabil og altid velforberedt. Hun er en god klassekammerat og er heller ikke bange for at sige sin mening i klassen. Lolita skal nu videre på VUC.

Hirut Bezabeh fra DU2 har med gåpåmod og hårdt arbejde gennemført sin danskuddannelse trods ordblindhed. Samtidig har hun fået mange gode venner, hun bidrager med humor og taler gerne dansk med de danskere hun møder – bl.a. som frivillig på et plejehjem. Hendes mål er at blive sosu-hjælper. Hirut kunne desværre ikke selv være tilstede for at modtage prisen.

Andris Petrovs fra DU3 har været engageret, målrettet og interesseret. Han har kombineret sine dansktimer med praktik og studie på VIA og var i februar med i Co-Pilot-projektet, der gav mange nye forslag til, hvordan Sprogcenter Midt kan fastholde og motivere internationale studerende. Han har i det hele taget ydet en stor indsats, også for klassen og for sprogcentret.

Vi har brug for jer!

Årets festtale stod Martin Ravn, 1. viceborgmester og formand for kulturudvalget, for. Han sagde bl.a.

-For mig er det utroligt vigtigt, at I har besluttet jer for at lære dansk. Jeg ved, at det kræver en stor indsats og er svært, men sproget er den første forudsætning for at komme ind på det danske arbejdsmarked, blive selvforsørgende og opnå respekt.

Martin Ravn, viceborgmester, og Lene Glyngø, centerchef.

-Det har altid været vigtigt at lære dansk for at blive en del af det danske samfund, men det er nok mere aktuelt nu end længe. Fordi vi er tæt på fuld beskæftigelse, har vi brug for, at alle bidrager, og I har taget første skridt ved at lære dansk på Sprogcenter Midt. Det gør det lettere for jer at finde et arbejde og bidrage til et mangfoldigt Danmark – og tro mig: Vi har brug for jer!

I denne uge var der også dimission på sprogcentrets to andre afdelinger; med 29 dimittender i Skanderborg og 138 dimittender i Silkeborg – i alt 276 sprogcenter dimittender.


jun, 2017