Sprogmentor for studerende

En udenlandsk studerende kan have svært ved at nå studiets faglige indhold på normeret tid på grund af utilstrækkelige danskkundskaber. Det kan også være svært at indgå i studiefællesskaber og i det sociale liv på uddannelsen, hvis forventninger, normer og kultur er anderledes.

Hvordan tilrettelægges et forløb?

Sprogmentoren kommer ud på uddannelsesinstitutionen og observerer den studerendes studieopgaver med fokus på de sproglige, faglige og kulturelle udfordringer. Dernæst tilrettelægges en målrettet og individuel undervisning afstemt efter den studerendes og uddannelsesinstitutionens behov.

Et mentorforløb er typisk på 10 timer og afsluttes med et evalueringsmøde på uddannelsesinstitutionen.

Sprogmentoren er uddannet i dansk som andetsprog og har stor erfaring som dansklærer.

Hvad er fordelene ved et sprogmentorforløb?

  • Sproglig opkvalificering af den studerende i forhold til specifikke studieopgaver og uddannelsesplan
  • Den studerende kan bedre deltage i det sociale liv på skolen og vil være bedre i stand til at udvikle sit netværk
  • Den studerende opnår øget motivation, selvstændighed og tryghed på skolen
  • Den studerende får mulighed for at forklare, hvad han/hun lærer under sin uddannelse til sin sprogmentor. Dette kan give et bedre læringsudbytte

Sprogmentoren er uddannet i dansk som andetsprog og har stor erfaring som dansklærer.