Erhvervsrettet undervisning

Sprogcenter Midt er Danmarks erhvervsrettede sprogcenter. Hos os er sproget ikke målet, men midlet til at opnå uddannelse og arbejde. Og hos os løfter sprog til fag, og fag til sprog.

Vi stiller krav til vores kursister. De skal kende deres mål og yde en indsats for at nå dem. Til gengæld leverer vi en undervisning, der har en ensartet høj kvalitet, og som bygger på effektive metoder. Det er vores curriculum garantien for.

Al undervisning på de tre Danskuddannelser er baseret på et curriculum, der bygger på disse fire erhvervsrettede emner:

Emnerne sikrer en overordnet sammenhæng i den erhvervsrettede undervisning op igennem en danskuddannelse.

Alle moduler har sproglige mål, som udgør rygraden i undervisningen. Målene er formuleret som sproghandlinger, der styrker kursisternes pragmatiske og kommunikative kompetencer.

Vi bygger undervisningen op, så vi skaber plads til at imødekomme kursisternes individuelle sprogbehov i undervisningen.

Undervisning af medarbejdere i Føtex