Dansk på arbejdspladsen

Vi tilbyder virksomhedsrettet danskundervisning, der sikrer, at jeres udenlandske medarbejdere kan tale, læse og skrive dansk på et niveau, der er passer til virksomhedens behov og medarbejderens jobfunktion.

Fleksibel og differentieret danskundervisning

Fakta om danskundervisning

 • Danskundervisningen tilrettelægges efter virksomhedens og medarbejderens behov
 • Undervisningen kan foregå på en af vores skoler eller på virksomheden
 • Vi underviser om dagen, om aftenen eller om lørdagen.
 • Undervisningen kan være gratis
 • Virksomheden kan søge løntabsgodtgørelse (SVU)
 • Vi afdækker jeres behov, screener medarbejderne og sætter de rigtige hold sammen.

Vi har tilfredse kunder

Kundernes tilfredshed er vigtig for os. Derfor laver vi hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, som vi har leveret undervisning til. Sådan svarede virksomhederne i marts 2018:

 • 78% oplevede processen med at planlægge kurset som meget god
 • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har imødekommet virksomhedens behov i samarbejdet
 • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har været fleksible i tilrettelæggelsen
 • 88% mener, det har gavnet virksomheden at have medarbejder på kursus
 • Alle virksomheder svarer klart ja til at ville samarbejde med sprogcentret igen

Læs hele besvarelsen her.

Sprogcenter Midt er Danmarks erhvervsrettede sprogcenter

hvad mener vi med det?